forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

genc_sivillerGenç Siviller hareketi dünkü yaz?s?nda kendilerini ele?tiren Milliyet yazar? Mehmet Tezkan'a ?u cevab? verdi: Takatimizi sizin vicdanlar?n?z?n sustu?u konulara saklayal?m. Hem bu tart??may? yerinizde olsak hiç ba?latmazd?k. Yapmad?klar?m?z?n karnelerini ortaya dökersek siz fena halde mahçup olursunuz.


Mehmet Tezkan Milliyet'te yay?nlanan dünkü yaz?s?nda, Genç Siviller'i ele?tirmi? ve "Genç Siviller Nerede?" diye sormu? ?unlar? yazm??t?:


...
Gelelim ö?rencilerin dövülmesi hadisesine..
Aaaaa.. Genç Siviller ortada yok..
Nerede bunlar.. Ç?tlar?n? ç?karmad?lar..
Ya toplu halde tatile ç?kt?lar..
Ya dükkân? kapatt?lar..
Ya da polis copundan rahats?z de?iller..
Normal kar??l?yorlar..
*
Ne olursa olsun sonuç de?i?miyor..
Anla??lan o ki..
Genç siviller rahat!.. (Milliyet 13 Aral?k 2010)


Genç Siviller ad?na Turgay O?ur'un yan?t? ise a?a??da...


Mehmet Tezkan'a Yan?t

Ba?bakan'? protesto edenlere 15 ay hapis cezas? verilmesini Dolmabahçe önünde protesto etti?imizde haber yapmay?p, polis ?iddetine u?rayan eylemcilerle ilgili bir ?ey söylemedi?imiz haberini sayfas?n?n tepesine koyan Milliyet'in,

'Evetçiler! Tatil için niye Hay?rc?lar'?n memleketlerine gidiyorsunuz Erzurum'a gitsenize' diye soracak kadar 'geli?mi?' bir muhakeme gücüne sahip kö?e yazar? Say?n Mehmet Tezkan...

Örgütümüze demokrasinin fetva makam? muamelesi yapman?z bizleri onurland?rm??t?r.

Ancak teveccühünüze lay?k olmaktan uzak son derece k?s?tl? imkanlarla çal??an bir örgütüz.

Kamuoyunun hep bir a??zdan tepki gösterdi?i, tereddüt ve ihtilaf?n olmad??? polis ?iddetinin i?rençli?i konusunda vars?n biz de bir ?ey söylememi? olal?m.

Takatimizi sizin vicdanlar?n?z?n sustu?u konulara saklayal?m.

Hem bu tart??may? yerinizde olsak hiç ba?latmazd?k.

Yapmad?klar?m?z?n karnelerini ortaya dökersek siz fena halde mahçup olursunuz.

Bu yan?t, Milliyet yazar? Mehmet Tezkan'?n bugünkü kö?e yaz?s?nda Genç Siviller'den bahsetmesi üzerine yaz?ld?.

http://www.gencsiviller.net

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri