forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

AY?E ARMAN GAZETEC?L??? TAM YOL ?LER?!

Aktif .

aysearman
Ertu?rul zkk'n "Ay?e Arman tr gazetecilik" kavram?n? ortaya atmas?ndan sonra ilgin rnekler ortaya ?kmaya ba?lad?. Son dnemde cinsellikle ilgili ne var ne yok ele alan Ay?e Arman, son olarak Gay bir hakem bulmu? vegazeteci?ini gay hakem zerine kurgulamaya ba?lam??...

Arman i?i gc b?rakm?? ?imdi de Gay Hakem iin bir kampanya dzenlemeye karar vermi?.

Bugnk k?e yaz?s?n?n ba?l??? aynen ?yle: "E?cinsel hakem iin t?klamaya devam"

Yaz?n?n ieri?inde ise hafta sonunda rportaj yapt??? e?cinsel eski hakemin tekrar hakemlik yapabilmesi iin dzenledi?i kampanyayla ilgili detaylar yer al?yor.

Ay?e Arman ayr?ca kampanyay? Hrriyet.com.tr Yay?n Ynetmeni Fatih ekirge'yle birlikte dzenlediklerini de belirtiyor.

Madem i?in iine Hurriyet.com.tr de girdi konuyla ilgili bir hat?rlatma yapmadan gemeyelim.

hurriyet_cindy
Birka gn nce Hrriyet'in internet sitesinde bir haber yay?nland?. Cindy ad?nda bir e?cinselin ldrlme haberiyde bu. Haberde 43 yerinden b?aklanarak ldrld? belirtilen Cindy'nin cinsel ierikli foto?raflar?n?n yer ald??? bir fotogaleri de yer al?yordu. Bu haber byk tepki ekmesine ra?men Hrriyet internet sitesi hibir a?klama yapma ve zr dileme gere?i bile duymad?.

Gay hakeme gsterilen ilgiyle Cindy'e gsterilen ilgi aras?ndaki da?lar kadar fark? anlamamak iin Ay?e Arman gazetecili?inin uzman? olmak gerekiyor.


?imdiden ilan ediyoruz...


E?er kampanya ba?ar?l? olursa birka hafta sonra Ertu?rul zkk'n k?esinde Ay?e Arman gazetecili?inin ba?ar?lar?ndan vgyle sz edildi?ine ?ahit olaca??z...(EA)


AY?E ARMAN'IN HRR?YET'?N ?NTERNET S?TES?NDEK? K?ES?NDEYAPILANDUYURU...
ANNELER, BABALAR, GENLER, YA?LILAR, GAYLER, HETEROSEKSELLER KISACASI BU SATIRLARI OKUYAN HERKES...
Biz, Halil ?brahime yap?lanlar?n haks?zl?k oldu?una inan?yoruz. Ve ona destek olmak istiyoruz. Onun ya?ad?klar?n? telafi etmek mmkn de?il ama en az?ndan elinden al?nan hakemli?i geri verilmeli. Bu sayfalarda yaz?lanlar? okuyup, bizimle ayn? fikirdeyseniz, siz de ona haks?zl?k yap?ld???n? d?nyorsan?z t?klay?n destek verin. Tepkileriniz, Spordan Sorumlu Devlet Bakanl???'na ve Trkiye Futbol Federasyonu'na ula?s?n...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri