forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

mehmet_tezkan_evet_hayirÜç ay önce "Anayasaya Hay?r" diye yazan Milliyet yazar? Mehmet Tezkan, Anayasa Mahkemesi'nin karar?ndan sonra "Anayasaya Evet" dedi. "Evet" demesinin gerekçelerini s?ralayan Tezkan, "Bu icat Anayasa Mahkemesi karar?yla ortadan kalk?nca hay?r deme gerekçemin mendire?i çöktü.." diye yazd?...

MEHMET TEZKAN'IN M?LL?YET'TEK? YAZISI

ANAYASAYA NEDEN EVET?

Asl?nda gönülsüz evet.. Hay?r dememek için biraz da mecburen evet..
Bugünkünden bir nebze daha iyi oldu?u için evet..
Peki bugüne kadar neden hay?r diyordum..
?undan; yüksek yarg?ya öyle bir seçim sistemi getirilmi?ti ki hinlik ve cinlik kokuyordu..
Üstüne üstlük..
Bunu demokrasi ad?na..
Bunu ço?ulculuk ad?na pazarlamaya kalkm??lard?.. Çok iyi bir seçim yöntemi diye yutturmaya çal???yorlard?..
Anayasa Mahkemesi’nden döndü.. Çünkü demokrasiye ayk?r?yd?..
Muhalefetin, yürütme yarg?y? ele geçiriyor iddias?n? do?ruluyordu.. Herkesin sadece bir ki?iye oy verdi?i seçim sisteminin dünyada e?i benzeri yoktu..
AKP usulü demokrasinin icad?yd?..
* * *
Bu icat Anayasa Mahkemesi karar?yla ortadan kalk?nca hay?r deme gerekçemin mendire?i çöktü..
Anayasa Mahkemesi ile HSYK’n?n üye say?s?n?n artt?r?lmas? itiraz edilecek bir yöntem de?il.. O üyelerin nas?l seçilece?i sorunluydu, halloldu..
* * *
Kar?? oldu?um sadece seçim sistemi de?ildi..
Anayasa de?i?ikli?inin hap gibi tablet gibi önümüze konulmas?na da kar??y?m..
A?ure gibi olmas?na..
Temel hak ve özgürlükleri içeren maddelerin referanduma sunulmas?n? acayip tehlikeli buluyorum.. Çünkü referandum marifetiyle verilen haklar referandum marifetiyle geri al?nabilir..
Ama bütün bunlar ilkesel yakla??m..
Anayasa’ya hay?r demem için kuvvetli gerekçeler de?il..

http://www.milliyet.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri