forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .


   Hürriyet’in Ba?yazar? ve Bas??n Konseyi'nin Ba?kan? Oktay Ek?i, 7 Eylül 2009’da Ak?am Gazetesi'ne verdi?i söyle?ide "Ertu?rul Özkök yay?n yönetmenli?ini b?rak?rsa, bir dakika bile durmam. Memleketim Ordu’nun A?a?? Gökçek Köyü’ndeki evime yerle?irim" demi?ti.

Ancak bu sözlerine ra?men Ek?i Ertu?rul Özkök'ün Hürriyet Yay?n Yönetmenli?i'nden ayr?lmas?na ra?men 6 ayd?r köyüne dönmedi. Hal böyle olunca A?a?? Gökçe Köyü sakinlerinin gözü de yolda kald?.

Takvim Gazetesi'nin haberine göre, Ek?i'nin amca çocu?u olan köy muhtar? Aslan Ek?i, "Köyün ona ihtiyac? var bizimde ona ihtiyac?m?z var. 20 gün önce gelecekti ancak güvenlik nedeniyle Ordu’dan geri dönmek zorunda kald?" dedi.

40 hanenin bulundu?u köyde 80 ki?i ya??yor. Köyde, Oktay Ek?i’nin villas? hariç di?erlerinde ise herkes ya??yor...

'KÖYÜME DÖNER?M' DEM??T?...

Oktay Ek?i 7 Eylül 2009'da Ak?am Gazetesi'nden Nagehan Alç?'ya ?unlar? söylemi?ti:

SORU: Ertu?rul Özkök'ün yay?n yönetmenli?inden ayr?laca?? rivayetine kulak asar m?s?n?z?

CEVAP: O dedi?iniz oldu?u zaman burada ben olmam. Çünkü temel de?erler gitmi? olur. ?n?allah olmaz.

SORU: 'Burada kalmam' demek gazetecili?e nokta koymak m??

CEVAP: Evet, öyle olur. Ba?ka ?ey dü?ünmem. Buradan ayr?lacak olsam ne yapar?m biliyor musunuz? Köyde ev yapt?rd?m. Mesudiye'nin A?a?? Gökcek köyünde. Oraya bütün yaz? ya?am?m?n koleksiyonlar? ciltler halinde gitti. Harç bitti, yap? paydos derlerse orada dünyam var. Tabii sa?l?k da varsa...DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri