forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

MEHMET AL? B?RAND TARAFLI OLDU?UNU ?LAN ETT?!

Aktif .

mehmet_ali_birand_200Kanal D Haber ve CNN Türk'ün Genel Yay?n Yönetmeni Mehmet Ali Birand, CHP Genel Ba?kan? Kemal K?l?çdaro?lu’na aç?k destek verdi.  Cem TV’de yay?nlanan “Aynan?n Arkas? ve Komplo Teorileri” program?nda Erol Mütercimler’in sorular?n? yan?tlayan Mehmet Ali Birand  2011 seçimlerinde oyunun CHP’ye olaca??n? söyledi...Ba?bakan’?n “Canda? medya” suçlamas?na da yan?t veren Birand, Erdo?an’?n as?l hedefinin Do?an Grubu oldu?unu savundu ve “Muhalefet alk?? de?il; muhalefet demektir” dedi.

BA?BAKAN’IN HEDEF? DO?AN GRUBU

“Asl?nda Ba?bakan’?n söyledi?i Do?an Grubu’na yönelik sözler. Bunu hiç birbirimizden saklamayal?m. Ben Kanal D’nin, CNN TÜRK’ün ba??nda olan bir insan?m. Ben kalk?p da, “Efendim, K?l?çdaro?lu’na gaz verelim de ç?ks?n” diye hiçbir zaman konu?mad?k. Böyle bir ?ey dü?ünemedik bile.”

MEDYA DA?MA MUHALEFET ÜZER?NE KURULUR

“Medya muhalefet demektir, medya alk?? demek de?ildir. Dünyan?n her yerinde medya daima muhalefet üzerine kuruludur. Bundan dolay? da CHP, daima medyan?n oda??nda olan bir partidir. Bu partide de böylesine önemli, dramatik geli?me oldu?unda müsaade edin üstüne gidelim.”

2011’E DEK KILIÇDARO?LU ?LE B?RL?KTEY?M

“Benim için K?l?çdaro?lu ?u anda CHP Genel Ba?kan?d?r; lideri de?ildir; solun lideri de?ildir. Ben önümüzdeki seçimlere kadar K?l?çdaro?lu’nu izleyece?im. O zamana kadar ki politikalar?na bakaca??m. Orada ald??? oya bakaca??m. 2011 genel seçiminden sonra karar?m? verece?im; lider mi olcak, genel ba?kan m? olacak? Oraya gidene kadar ben onunla beraberim.”

BEN AK PART?’YE DE OY VERM??T?M..

“AK Parti’ye ben oy verdim karde?im… Çünkü AK Parti geldi?i dönemde, özellikle ikinci döneminde yapt??? o kadar önemli devrimler vard? ki… Benim aç?mdan o kadar önemli ?eyler vard? ki… “Evet, ben bu insanlara oy vermeliyim” dedim. Ben CHP’den ba?ka bir partiye oy vermemi? bir insand?m; onlara verdim. ?imdi K?l?çdaro?lu’na oy verece?im. Çünkü Türkiye’de ikinci seçimi kazand?ktan sonra insanlar?n ba?? dönüyor. Hele üçüncü seçimi kazand?ktan sonra daha da beter döner”

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri