forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

sosyal_medya?ngiltere'de seçim kampanyas?, 1992'den bu yana bu kadar k?yas?ya bir yar??a tan?k olmam??t?. Seçimlere bir gün kala sand?ktan nas?l bir sonuç ç?kaca?? hala belirsiz. Bu belirsizlikte seçmenlerin son y?llarda ya?ad??? de?i?imin de pay? var. Ve bu de?i?imde sanal dünya ile sosyal payla??m siteleri de rol oynuyor.

 ??te BBC Turkish'in ilginç ara?t?rmas?...

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri