forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

 Taraf'?n yay?nlad??? ve Çetin Do?an yönetimindeki cuntan?n haz?rlad??? belirtilen Balyoz Darbe plan? gazetelerde geni? yer ald?. Darbe plan?n? görmeyen tek gazete Hürriyet oldu...Taraf gazetesinin yay?nlad??? Orgeneral Çetin Do?an ba?kanl???ndaki cuntan?n haz?rlad??? belirtilen  Balyoz darbe plan?, medyay? aya?a kald?rd?. Cuntan?n  plan? bugün gazetelerinde gündemindeydi. Ancak herkesin konu?tu?u korkunç plan? görmeyen tek gazete Hürriyet oldu.

BALYOZ DARBE PLANINI K?M NASIL GÖRDÜ?

TARAF, bugünkü say?s?nda Balyoz Darbe Plan?'yla ilgili yeni belgeler yay?nlad?. Taraf, 200 bin ki?iye tutuklama ba?l???yla ç?kt?. Gazete ayr?ca plan çerçevesinde tutuklanacak ve kullan?lacak gazeteciler listesi de yay?nlad?.

AK?AM gazetesi, haberi birinci sayfan?n sol alt kö?esinde “Taraf’tan bir darbe plan? iddias? daha” ba?l???yla Çetin Do?an’?n savunmas? e?li?inde gördü.

BUGÜN gazetesi man?etten ‘Korkunç Plan’ ba?l???yla gördü.

CUMHUR?YET gazetesi birinci sayfadan “ ‘Balyoz’ iddias?na ‘senaryo’ yan?t?” ba?l???yla gördü.

SABAH gazetesi sürman?etin sa??ndan ‘Balyoz gibi iddialar’ ba?l???yla gördü.

STAR gazetesi sürman?etten ‘Balyoz etkisi’ ba?l???yla gördü.

HABERTÜRK gazetesi Balyoz’u birinci sayfan?n sa? alt kö?esinden ‘savun e?li?inde’ “Vahim iddiaya çok sert yan?t” ba?l???yla gördü.

HÜRR?YET gazetesi Türkiye’yi aya?a kald?ran Balyoz Darbe Plan?’n? görmeyen tek gazete oldu.

M?LL?YET gazetesi haberi man?etten ‘Kanl? darbe plan? iddias?’ ba?l???yla geni?çe gördü.

VATAN gazetesi cuntan?n korkunç darbe plan?n? ‘Taraf’tan son Balyoz’ ba?l???yla gördü.

VAK?T gazetesi birinci sayfadan ‘Do?an, plan? kabul etti, hain plan?n ayr?nt?lar?’ ba?l?klar?yla gördü.

YEN? ?AFAK gazetesi darbeyi man?etten ‘Balyoz tüy dikti’ ba?l???yla gördü.

ZAMAN gazetesi man?etten ‘En kanl? darbe plan?’ ba?l???yla gördü.

Aktifhaber.com


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri