forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

muhtesem yuzyil_1

Yeni y?lla birlikte Star TV'ye geçecek olan "Muhte?em Yüzy?l" yeni kanal?nda 4 Ocak'ta izleyici ile bulu?acak.

Senaryosunu Meral Okay'?n yazd???, yönetmenli?ini Durul-Ya?mur Taylan karde?lerin yapt??? 'Muhte?em Yüzy?l' yeni y?lda Do?u? Grubu'nun Do?an'dan ald??? Star TV'de yay?nlanacak. 

Yay?n gün ve saatinde de?i?iklik yap?lmayan dizi yine Çar?amba ak?amlar? ekrana gelecek.

Ba?rol oyuncular? Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Okan Yalab?k ve Nebahat Çehre'nin de transfer sonucu paralar? art?r?ld?.

BÜYÜK R?SK ALTINA G?RD?K

Senarist Meral Okay "Timur dizi için büyük risk alt?na girmi?ti. Hata yapt???m?z takdirde Timur yanacakt?, bunu hepimiz biliyorduk. Geceleri sabaha kadar tavana bak?p 'Allah'?m ben ne yapt?m? bu sorumlulu?un alt?ndan nas?l kalkaca??m' diye inledi?imi, dualar etti?imi bilirim." dedi. 'Muhte?em Yüzy?l'?n Kanuni sultan Süleyman'? Halit Ergenç ise ?unlar? söyledi: "Rol için 2 y?l bekledim. 28 kilo verip, 50 tarih kitab? okudum. Hocalardan ders ald?m. Buna de?di. Hepimiz kazand?k"

 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri