forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

birand_dundarMehmet Ali Birand'?n ba??nda bulundu?u Kanal D Haber'le U?ur Dündar'?n ba??nda bulundu?u Star TV Haber aras?ndaki 'Haber H?rs?zl???' tart??mas? Do?an Yay?n Konseyi'ne ta??n?yor...
 
 
Kanal D Haber yapt??? bir aç?klamayla tart??may? Do?an Yay?n Konseyi'ne ta??yaca??n? duyurdu.
 

Sa?l?k Bakan?’n?n CNN TÜRK-KANAL D ortak haber merkezi ad?na Mehmet Ali Birand ile Hande F?rat’a verdi?i özel demecin di?er Ana Haber Bültenleri taraf?ndan etik kurallara uyulmadan, hatta kullan?lmamas? istenmesine ra?men, logolar? silinerek ekrana getirilmesi, hele bugün internet sitelerinde, CNN TÜRK ve Kanal D Ana Haber Genel Yay?n Yönetmeni Mehmet Ali Birand hakk?nda, gazetecilik tart??mas?n?n ötesine ta?an ve tamamen ki?isel, çok haks?z suçlamalarla dolu bir aç?klaman?n yap?lmas? taraf?m?zdan derin bir hayal k?r?kl??? ile kar??lanm??t?r. Bu olay?n özellikle bizim grubumuzdaki yay?nc?lar? ilgilendiren bölümünün ise, sistemin bundan böyle yay?nc?l?k eti?ine uygun i?lemesi için, Mehmet Ali Birand’?n talebi üzerine, “Do?an Yay?n Konseyi”ne ba?vurulmas? uygun görülmü?tür.

Kanal D Yönetimi

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri