forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

Kanal D Genel Yay?n Ynetmeni olan ?rfan ?ahin, Do?an TV Holding bnyesinde gerekle?tirilen yeniden yap?lanma erevesinde yeni greve atand?.

Medyatava.com'un haberine gre, konuyla ilgili yap?lan a?klama ?yle;
"Do?an TV Holding bnyesinde verimlilik ve etkinli?i artt?rmak zere ba?latm?? oldu?umuz proje kapsam?nda, halen Kanal D Genel Yay?n Ynetmeni olan ?rfan ?ahin, yeni olu?turulan Kanal D CEOlu?u grevine atanm??t?r. ?rfan ?ahin, yeni grevinde Kanal Dnin kar ve zarar? dahil tm performans?ndan sorumlu olacakt?r. ?rfan ?ahinin, televizyonculuk alan?ndaki tecrbesi, kurumsal yakla??m? ve insan kaynaklar? ynetimindeki kan?tlanm?? ba?ar?s? ile Kanal Dnin performans?n? daha da ileri ta??yaca??na inanc?m?z tamd?r. Kendisine ba?ar?lar?n?n devam?n? dilerim."
Mehmet Ali Yal?nda?
Do?an TV Holding A.?.
?cra Kurulu Ba?kan?

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri