forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

ertugrulozkok_umreAhmet Hakan'la birlikte 2 gnl?ne Umre'ye giden Ertu?rul zkk, izlenimlerini yaz? dizisi olarak aktarmaya karar vermi?. Hrriyet internet sitesine gre Trkiye bu yaz? dizisini bekliyormu?...
Bir haftad?r medya gndemini i?gal eden Ahmet Hakan'la Ertu?rul zkk'n "Umre" ziyareti nihayet gazete sayfalar?na ta??n?yor. Ha?met Babao?lu geti?imiz gnlerde yazd??? bir yaz?da "Umre dn? ne yapacaklar" diye sormu? ve ?u de?erlendirmede bulunmu?tu:
Gazetecilik zkk'n dedi?i gibi art?k bu tr bir e?lence ise...
Yaz?lar, diziler bu tr bir e?lendirmeye hizmet edecekse...
?ster misiniz, zkk ve Hakan'?n geri dn?lerinde Umre ziyaretleri hakk?nda ?kacak yaz?lar ve i?tahla giri?ecekleri polemikler de bir tr "entertainment" niteli?i ta??s?n!
Hrriyet'in internet sitesinde yaz? dizinin Cuma gn ba?layaca?? a?a??daki metinle duyuruldu.

"Ahmet Hakan, umreye gidece?imizi yazd??? gnden beri hemen her evreden e?itli tepkiler geldi. Eminim herkesin kafas?nda baz? sorular var. Bu yaz? dizisinin en byk zelli?i samimiyeti olacak. Kafalardaki btn sorulara cevap verece?im.
Bu diziyi, btn samimiyetimle yazd?m.
?sterseniz, 'Cahiliye dneminde kalm?? bir laikin' say?klamalar? diyebilirsiniz.
?sterseniz, 'Cingz bir gazetecinin gzlemleri'.
Veya nyarg?l? baz?lar?n?n yapt??? gibi, bunun alt?nda '?ktidara yalakal?k' gibi ?eyler aray?p, bin bir komplo retebilirsiniz.
?sterseniz samimi ve sayg?l? bir laikin, samimi gzlemleri olarak okuyabilirsiniz.
Ben bu gzlemleri kendim olarak yapt?m ve kendim olarak aktaraca??m."

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri