forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

trt_logoRTK bo? olan TRT Ynetim Kurulu iin aday belirleme srecini tamamlad?. 11 ba?vuru aras?ndan iki isim Bakanlar Kurulu'na bildirildi...
RTK'TEN YAPILAN AIKLAMA ?YLE
Radyo ve Televizyon st Kurulunun 25 A?ustos 2009 tarihli toplant?s?nda, 3984 say?l? Radyo ve Televizyonlar?n Kurulu? ve Yay?nlar? Hakk?nda Kanunun amir hkmlerine ve 2954 say?l? Kanunun 11. maddesi gere?ince TRT Ynetim Kurulu yeli?ine Hukuk alan?ndan seilen yenin istifa etmesiyle Hukuk alan?nda bo?alan Ynetim Kurulu yeli?i yerine, 29 Haziran - 13 Temmuz 2009 tarihleri aras?nda TRT Ynetim Kurulu yeli?i iin st Kurula yap?lan toplam 11 ba?vuru aras?ndan iki aday belirlenmi?tir.

st Kurulun 25 A?ustos 2009 tarih ve 46 say?l? toplant?s?nda, ba?vuranlar aras?ndan yap?lan seim sonucunda,

Hukuk Alan?nda :

Mehmet Y?lmaz KK ile
Recep ?AH?Nin
aday olarak Ba?bakanl??a bildirilmesine karar verilmi?tir.

Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri