forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l???, Yolsuzluk Soru?turmas?na ili?kin yay?nlarla ilgili RTK'e yaz? gnderdi.

RTK'ten yap?lan yaz?l? a?klamaya gre, ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l??? kendilerine Yolsuzluk Soru?turmas? ile ilgili yap?lan yay?nlar ile ilgili bir yaz? iletti.

RTK'e gnderilen yaz?l? metinde, "Son iki gn iinde yaz?l?, grsel medyada ve internet sitelerinde soru?turmalar?n gizlili?ini ihlal edecek veya ki?ileri sulu gsterecek mahiyetteki yay?nlara dikkat ekilmi? ve gerekli tedbirlerin al?nmas? talep edilmi?tir" ifadelerine yer verildi.

??te Ba?savc?l???n RTK'e gnderdi?i o yaz?:

"Medyada Yolsuzluk Soru?turmas? ad?yla yer alan olaylarla ilgili olarak ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l??? taraf?ndan Radyo ve Televizyon st Kurulu Ba?kanl???na gnderilen 19 Aral?k 2013 tarihli yaz?da, son iki gn iinde yaz?l?, grsel medyada ve internet sitelerinde soru?turmalar?n gizlili?ini ihlal edecek veya ki?ileri sulu gsterecek mahiyetteki yay?nlara dikkat ekilmi? ve gerekli tedbirlerin al?nmas? talep edilmi?tir. Yay?n kurulu?lar?n?n dikkatine sunulur."

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri