forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Binfikir

binfikirBinfikir gazetesi 9. Ya? gününü “Belçika’da Türkçe medyan?n sorunlar? paneli” ile kutluyor.

Binfikir gazetesinin 9. ya??na ayak basmas? Brüksel’de “Belçika’daki Türkçe medyan?n sorunlar?” konulu bir panel ve sonras?nda verilecek olan resepsiyonla kutlanacak.

17 Kas?m Pazar günü saat 18.00’de Rue Royale 241, 1210 Saint-Josse-ten-Noode adresinde bulunan Sazz ’n Jazz’da gerçekle?tirilecek olan ve Kanal Avrupa program yap?mc?s? ve Gündem.be haberportal? Yöneticisi Hüseyin Dönmez’in moderatörlük yapaca?? panele Belçika’da gazete, dergi ve radyo gibi Türkçe yay?n organlar?ndan birer temsilci konu?mac? olarak kat?lacak. Panel’de Binfikir gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Serpil Aygün, Belçika Haber dergisi Genel Yay?n Yönetmeni Celil Gündo?du, Yenivatan gazetesi Haber Koordinatörü Cafer Y?ld?r?mer, Zaman Benelux gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Mete Öztürk ve Radyo Gold Yönetici Bahad?r Y?lmaz Belçika’daki Türkçe medyan?n sorunlar?n? anlatacaklar. Panel sonras?nda verilecek olan resepsiyonda ise kutlamaya kat?lanlar görü? al??veri?inde bulunma imkan? bulacaklar.

Binfikir gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Serpil Aygün konuyla ilgili olarak “Kas?m 2013 say?m?zla birlikte 9. y?l?m?za ad?m at?yoruz. Haber portal? olarak 2004 y?l? May?s ay?nda yay?n hayat?na ba?layan Binfikir, 2005 y?l? Kas?m ay?ndan itibaren gazete olarak da okuyucusuyla bulu?tu ve daha geni? kitlelere ula?t?. Binfikir, “kesintisiz ve düzenli bir ?ekilde Belçika’da en uzun süre yay?nlanan Türkçe yay?n organ?" oldu. Binfikir Gazetesi’nin ilk y?ldönümünü 2006 y?l?nda Avrupa Türk Gazeteciler Birli?i (ATGB) ile birlikte düzenledi?imiz “Belçika’daki Türkçe yerel medyan?n sorunlar?” konulu bir panel ile kutlam??t?k. Panel sonras?nda verilen resepsiyonda ise kutlamam?za kat?lanlar görü? al??veri?inde bulunma imkan? yakalam??lard?. 9. Y?l kutlamam?z? da yine “Belçika’daki Türkçe medyan?n sorunlar?”na ay?rmak istiyoruz. Bu amaçla daha önce düzenledi?imiz panelin ikincisini düzenlemek istiyoruz. Bundan sonra da ayn? panelin bir platform haline getirerek di?er yay?n organlar? ile "2 ayda bir" nöbetle?e düzenlenmesini önerece?iz. Örne?in 2 ay sonra Belçikahaber, 4 ay sonra ise Yenivatan benzeri bir etkinlik düzenleyecek ” dedi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri