forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

NTV'de 'Gezi Park?' depremi

Aktif .

ET?KETLER:Cem Ayd?n

cem-aydinNTV'de kurulu?undan beri görev yapan ve ?u anda Do?u? Yay?n Grubu'nun medya grup ba?kan? olan Cem Ayd?n'?n kendi iste?iyle izne ayr?ld?. 

Gezi olaylar?ndaki yay?n politikas? nedeniyle NTV önünde eylemciler taraf?ndan gösteri yap?lm?? ve sorumlular?n istifas? istenmi?ti. 

Cem Ayd?n ise yap?lan protestolar sonucunda hata yapt?klar?n? söylemi? ve sorumlulu?u kendi üstüne alm??t?. 

Cem Ayd?n'?n gelen bask?lar sonucunda istifa karar? ald???, kesin karar?n? izin dönü?ünde verece?i belirtiliyor. 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri