forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:?brahim ?ahinlTRT

ibrahim-sahinTRT Genel Müdürü ?brahim ?ahin, Güney Do?u Avrupa Kamu Yay?nc?lar? Birli?i Ba?kan? seçildi.

TRT Genel Müdürü, Bas?n ?lan Kurumu Genel Kurul Üyesi ?brahim ?ahin, Güney Do?u Avrupa Kamu Yay?nc?lar? Birli?i Ba?kan? seçildi.

TRT'den yap?lan aç?klamada, ?ahin'in, dün Slovenya'n?n ba?kenti Ljubljana'da düzenlenen toplant?da, oy birli?iyle Güney Do?u Avrupa Kamu Yay?nc?lar? Birli?i Ba?kanl???na seçildi?i bildirildi.

Bölgedeki kamu yay?nc?lar? aras?nda i?birli?i ve ortak yap?mlar?n önemine dikkat çekilen toplant?ya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, H?rvatistan, Karada?, Makedonya, Kosova, S?rbistan, Voyvodina ve Türkiye kamu yay?nc?s? kurulu?lar?ndan temsilcilerin kat?ld??? kaydedildi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri