forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Cem Medya Grubu'na yeni ba?kan

Aktif .

ET?KETLER:Celal Toprak

Bugün Gazetesi Ekonomi Müdürü Celal Toprak Cem Medya Grubu'nun ba??na geçti.

30 y?ldan bu yana çe?itli gazete ve televizyon kanallar?nda habercilik, yazarl?k, programc?l?k ve yöneticilik yapan Toprak, Cem Medya Grubu Ba?kanl???'na getirildi.

Grupta Cem TV, Cem Radyo, ve Habercem gibi markalar yer al?yor. Bas?n dünyas?nda çok say?da meslek kurulu?unda görev alan Celal Toprak halen Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeli?i ve Ekonomi Gazetecileri Derne?i Ba?kanl???n? yap?yor.

Cem TV'de uzun bir süreden beri Uyan Türkiye ve Ye?il Ekonomi ad?yla programlar?n? sürdüren Toprak ile birlikte yeni isimler de Cem Medya Grubu'nda görev almaya ba?lad?. Büyük hissedar? Prof. ?zzettin Do?an olan Cem Medya Grubu'nun çok say?da orta?? bulunuyor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri