forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

yilinfotosu-1

2012 y?l?na damgas?n? vuran binlerce foto?raf aras?ndan öne ç?kmay? ba?aran ve ödüle lay?k görülen foto?raflar aç?kland?.

Dünyan?n haber foto?rafç?l??? alan?nda en prestijli ödülü olarak kabul edilen World Press Photo (WPP) 2012 yar??mas?nda, 30 y?l aradan sonra ilk kez bir Türk gazeteci ödül almaya hak kazand?.

ÖDÜL ALAN FOTO?RAFLAR 

1. Paul Hansen / EPA

?sveçli foto?rafç? Paul Hansen iki Filistinli çocu?un ?srail hava sald?r?s? sonucu ölümünden sonra yap?lan protesto gösterisinde çekti?i foto?rafla Dünya Foto?raf Ödülleri'nin birincisi oldu.

yilinfotosu-1


2. Emin Özmen / AP

Hükümet ajan? oldu?unu dü?ündükleri bir adama i?kence yapan Suriyeliler.

yilinfotosu-2

 3. Wei Seng Chen / AP

Endonezya'da bo?alar?n kuyru?undan tutmu? jokey pirinç tarlalar?nda tehlikeli bir yar?? olan the Pacu Jawi'de (bo?a yar??lar?) yar???yor.

yilinfotosu-3

 Ödüllü Foto?raflar?n Tamam? için t?klay?n...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri