forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

muhtesem yuzyil 1Ba?bakan Erdo?an, Kanuni Sultan Süleyman’?n hayat?n?n anlat?ld??? Muhte?em Yüzy?l dizisini ele?tirdi.

Kanuni’nin yanl?? tan?t?ld???na dikkat çeken Erdo?an, Kanuni’nin hayat?n?n dizide anlat?ld??? gibi sarayda geçmedi?ini, iktidar?n?n 30 y?l?n? at s?rt?nda geçirdi?ini vurgulad?.

Erdo?an, ?öyle konu?tu: “Bizim öyle bir ecdad?m?z yok. Biz öyle bir Kanuni tan?mad?k. Biz öyle bir Sultan Süleyman tan?mad?k. Ben o dizilerin yönetmenlerini de, o televizyonlar?n sahiplerini de milletimin huzurunda k?n?yorum. Bu konuda da ilgilileri uyarmam?za ra?men yarg?n?n da gerekli karar? vermesini bekliyoruz. Böyle bir anlay?? olamaz. Bu milletin de?erleriyle oynayanlara milletçe gereken dersin, cevab?n hukuk içinde verilmesi gerekir.” 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri