forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

RIDVAN AKAR VE MEHMET AL? B?RAND MAHKEMEL?K OLDU

Aktif .

 ridvan_akarR?dvan Akar, "Son Darbe: 28 ?ubat" belgeseli ve kitab? ile ilgili Mehmet Ali Birand'a tazminat ve ceza davas? at?.

Gazeteci  Akar, "Son Darbe: 28 ?ubat" adl? belgesel ve ayn? isimli kitab?n yay?m srecinde fikri haklar?na tecavz edildi?i gerekesiyle Mehmet Ali Birand, Reyhan Y?ld?z ve Birand'a ait B?R TV A.?. hakk?nda maddi ve manevi tazminat davas? ile ceza davas? at?. 

R?dvan Akar, dava dilekesinde, kendisi ile ekip arkada?lar?n?n ad? hi verilmeden "Bir Mehmet Ali Birand yap?m?" anonsuyla sunulan belgesel ile kitab?n olu?umunu nas?l sa?lad???na ili?kin olarak somut kan?tlar ve yaz??malar ortaya koydu. Akar, avukatlar? Prof. Dr. Fatih Selami Mahmuto?lu ve Ali Mesut Sekin'in haz?rlad??? dilekede, daval?lardan 5.000 TL maddi tazminat ile 10.000 TL manevi tazminat talep etti.

?stanbul Fikri ve S?nai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne verilen dava dilekesinde, "28 ?ubat Belgeseli projesinin R?dvan Akar'?n Mehmet Ali Birand'a nerisi zerine 2005'te ba?lad???" vurguland?.

Dilekede, projenin yap?m a?amas?nda Akar'?n metin yazarl???n?n yan? s?ra proje ekibini kurmak, ara?t?rmalar? gerekle?tirmek ve Necmettin Erbakan gibi dnemin nde gelen tan?klar?yla syle?iler yapmak gibi kilit sorumluluklar? stlendi?inin alt? izildi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri