forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

mehmetaliyalcindagMehmet Ali Yal?nda?, Yandex Trkiye'nin Ynetim Kurulu Ba?kan? oldu.

Eyll 2011'de Trkiye'de faaliyete ba?lad???ndan bu yana bir temsilcilik ofisi olarak al??malar?n? srdren ve bir sredir Trkiye'de tzel ki?ilik kazanmak zere ad?mlar atan, Rusya'n?n lider arama motoru Yandex, kote oldu?u NASDAQ'a Mehmet Ali Yal?nda?'?n Yandex Trkiye Ynetim Kurulu Ba?kan? olarak greve ba?lad???n? duyurdu.

Duyuruda, Yal?nda?'?n Yandex Trkiye'nin stratejik geli?imini ynetece?i ve Yandex marka alg?s?n?n geli?imine katk?da bulunaca?? bildirildi.

Mehmet Ali Yal?nda?'?n Yandex Trkiye Ynetim Kurulu Ba?kan? oldu?u belirtilen yaz?l? a?klamada gr?lerine yer verilen Yandex'in Kurucu ve CEO'su Arkady Volozh "Trk i? dnyas?n?n tecrbeli ve ba?ar?l? isimlerinden, zellikle medya ve e?lence sektrnn geli?mesinde byk katk?lar? bulunan Mehmet Ali Yal?nda? ile glerimizi birle?tirmi? olmam?zdan memnuniyet duyuyorum. Bu i?birli?inin, Yandex'in Trkiye pazar? konusundaki bilgisinin artmas?nda ve dolay?s?yla Trkiye'deki kullan?c?lar?m?z?n ihtiya ve beklentilerine uygun rnler sunmam?z konusunda nemli bir rol oynayaca??na inan?yorum" szlerine yer verdi.

Yandex Trkiye Ynetim Kurulu Ba?kan? Mehmet Ali Yal?nda? ise, "Dnyan?n nde gelen internet ?irketlerinden birinin bir paras? olmaktan byk heyecan ve mutluluk duyuyorum. Yandex.Trkiye ekibi, geti?imiz sene faaliyetlerine ba?lad???ndan bu yana Trkiye'deki internet kullan?c?lar?n?n ihtiyalar?na ynelik ok kaliteli rn ve hizmetler sunmay? ba?ard?. Yandex'in Trkiye internet pazar?na girmesiyle hareketlenen rekabet, zellikle kullan?c?lar a?s?ndan ok faydal? oldu ve olmaya devam edecek" dedi.

Yal?nda?, 1990 y?l?ndan bu yana Do?an Grubu bnyesinde e?itli kurumlarda yneticilik grevleri stlendi. 1996 y?l?nda grup bnyesindeki medya ?irketlerini bir araya getiren Do?an Yay?n Holding'in Yrtme Kurulu Ba?kan Yard?mc?s?, 1999 itibariyle de Do?an Yay?n Holding Yrtme Kurulu Ba?kan? olarak grev yapt?. Grup bnyesindeki al??malar? sresince, pek ok yabanc? ortakl?klar, birle?meler, yeni giri?im ve yat?r?mlar konular?nda liderlik etmi? olan Yal?nda?, halen Do?an Yay?n Holding Ynetim Kurulu yeli?i grevini srdryor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri