forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

HAZ?NEDEN BUHAR OLAN 80 M?LYAR DOLAR GAZETEC?LER?N DE CEB?NE G?RD?!

Aktif .

huseyinkocabiyikEski Ba?bakan Tansu Çiller'in ba?dan??man? Hüseyin Kocab?y?k Vatan Gazetesi yazar? Can Atakl?'n?n gündeme getirdi?i iddiay? A Haber'de do?rulad?.

A Haber Siyaset Dan??man? Hüseyin Kocab?y?k, 28 ?ubat döneminde Hazine'den 80 milyar dolar çal?nd???n?, baz? bas?n mensuplar?n?n da bu paradan pay ald???n? iddia etti.

Kocab?y?k, 28 ?ubat'?n as?l olarak büyük sermayenin ve onun güdümündeki medyan?n ç?karlar? aç?s?ndan can al?c? sonuçlar? oldu?unu belirtti. Kocab?y?k, "Bakt???n?z zaman TC Hazinesi'nden 80 milyar dolara paran?n çal?nd???n?, sömürüldü?ünü görüyorsunuz. O paradan zavall? askerlerin cebine 1 kuru? girmemi?tir. Medyada tart??an bas?n mensuplar?n?n hepsi zengindir bugün. Yaz? yazarak, gazetecilik yaparak m? zengin oldular? ??te hepsi o 80 milyar dolardan pay ald?lar. Hükümet bir maliye müfetti?i görevlendirip o günkü yazar - çizer tak?m?n?n mali varl?klar?n? ara?t?rmal?d?r. Kar??l?ks?z servetlerin sahibi olduklar? görülecektir" diye konu?tu. Kocab?y?k, 28 ?ubat olmasayd? bugün milli gelirin ki?i ba??na dü?en pay?n?n 13 bin dolar de?il, 25 bin dolar seviyesinde olaca??n? da sözlerine ekledi.

Detayl? bilgi için t?klay?n... 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri