forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com

KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ MEDYA VE KÜLTÜR SEMPOZYUMU DÜZENLİYOR

Aktif .

karaelmazBeşinci Kültür Araştırmaları Sempozyumu; “Karaelmas 2009: Medya ve Kültür” 2-4 Temmuz 2009 tarihlerinde Kültür Araştırmaları Derneği işbirliğiyle Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’nde gerçekleşiyor.

 

Sempozyum organizasyonunu üstlenen Prof. Dr. Nurçay Türkoğlu, sempozyum çağrısı, yer tespiti, görsel tasarımı, katılımcıların değerlendirilmesi vb. her aşamayı akademisyenlerin yanı sıra, iletişim öğrencileriyle birlikte gerçekleştirmiş. Böyle olunca da ortaya akademik kaygıları yüksek, görünenlerin ardına bakma iddiasında bir toplantı çıkıyor. 

 
Prof. Türkoğlu, medya ve kültür ilişkisini en geniş çerçevede ele aldıklarını; medyanın kültür ortamı oluşturma, varolan kültür ortamlarını taşıma, yansıtma işlevlerinin yanısıra, medya çalışanlarının sorunlarının, yeni ve eski medya ve iletişim araçlarının teknolojisinin de tartışılacağını belirtiyor. Sempozyum afiş ve kapak çalışmalarında, Marshall Berman’ın dilimize de çevrilen “Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor” saptamasını çağrıştıran bir çizim yer alıyor. Çizimde, grafiti tutkunu bir iletişim öğrencisi, insanlığın iletişim serüvenini resmetmiş.  

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nden başkan Orhan Erinç, başkan yardımcısı Turgay Olcayto,  Nail Güreli, Zonguldak’taki bu toplantıyı destekleyen önemli isimler arasında. Türkiye’de iletişim eğitimi ve iletişim araştırmaları denince akla gelen ilk isimlerden İLAD (iletişim araştırmaları derneği) başkanı, yazar, araştırmacı Hıfzı Topuz ile yaptıkları görsel işlerde etik ve estetiği ustalıkla buluşturan belgeselci Ethem Özgüven ve Petra Holzer’in genel oturumlarda yer alacağı sempozyumda; Galatasaray İletişim Fakültesi Dekanı Özden Cankaya, Kocaeli İletişim Fakültesi Dekanı Hülya Yengin, Maltepe İletişim Fakültesi Dekanı Peyami Çelikcan da sempozyuma katılan isimler arasında.  

Bildiri sunanların çoğunluğu, iletişim fakültelerinde ya da başka fakültelerde “medya ve kültür” üzerine akademik çalışmalar sürdüren akademisyenler olan toplantıda bir de “Yerel Medyanın Gerekliliği” başlıklı özel bir oturum yer alıyor. TGC ve Karaelmas Gazeteciler Derneği tarafından düzenlenen bu oturumda yerel medyanın, yaygın medya karşısında alması gereken tutumlar tartışılacak. 

Neden Zonguldak? sorusunun uyandırdığı merak, medya ve kültür ilişkisinin derya-deniz genişliğindeki başlıkları ile bir araya gelmiş ve işte 50’ye yakın üniversiteden, 200’e yakın katılımcının 149 bildirisinden oluşan bu sempozyum ortaya çıkmış. Bu sempozyumun ayırt edici bir özelliği de, TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme programından yararlanılması olmuş, böylece çok sayıda Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri ile genç araştırmacı sempozyuma katılıp çalışmalarını akademik ortamda paylaşma olanağı bulmuşlar. 

Sempozyumda; Zonguldak araştırmaları, Toplumsal bellek, Kamusal alan, Sanat, Aile, Çocuk, Gençlik, Toplumsal Cinsiyet, Eğitim, Etik, Çevre, Kent Kültürü, İşçi Sineması, Kadın Sporcular, Tüketim Kültürü, Reklamlar, Belgesel, Globalleşme, Göç gibi ana başlıklar medya ile ilişkileri çerçevesinde ele alınacak. Oturum başlıkları ve bildirilerinde kadın ve medya ilişkisi en rağbet gören konu olduğu dikkat çekiyor. Cinsiyet, toplumsal hareket, gündelik yaşam, tüketim, politika, yurttaşlık gibi çeşitli oturumlarda kadın ve medya ilişkisi var.

 
SEMPOZYUM PROGRAMI
 
2 Temmuz 2009-PERŞEMBE
9.30-10.30: AÇILIŞ
Yer: ZKÜ Tıp Fakültesi Dekanlık Binası A Salonu
Bektaş Açıkgöz, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörü
Gönül Pultar, Kültür Araştırmaları Derneği Başkanı
Orhan Erinç, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Erman Yerdelen, NTV
10.30-10.45: Kahve-çay molası
10.45-11.30: GENEL OTURUM-1
Yer: ZKÜ-TF-A
Oturum Başkanı: Özden Cankaya (Galatasaray Ü.)
Medya ve Siyaset Kültürü
Hıfzı Topuz, İletişim Araştırmaları Derneği Başkanı
11.30-11.45: Kahve-çay molası
11.45-12.30: GENEL OTURUM-2
Yer: ZKÜ-TF-A
Oturum Başkanı: Petra Holzer Özgüven (Viyana Ü.)
Görünmeyenler/Kontralar
Ethem Özgüven (Bilgi Ü.)
12.30-13.30: ÖĞLE YEMEĞİ / SERGİLER / POSTERLER
13.30-14.45: OTURUMLAR: 1-2-3
 
1. ZONGULDAK ARAŞTIRMALARI
Yer: ZKÜ-TF-A
Oturum başkanı: Mustafa Yüce (ZKÜ)
Zonguldak’ta Macar Uzmanlar (1923-1950)
Yücel Namal (ZKÜ)
Zonguldak Basın Hayatı
Dilşad Yirsutimur (ZKÜ)
Medyanın Zonguldak Maden İşçilerinin
İş Yaşamına Bakış Açısı
Mustafa Yüce (ZKÜ)
İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Popüler Kültür
Görünümlerine Estetik Yönden Eleştirileri
Tamer Özsoy, Hakan Pehlivan (ZKÜ, Erciyes Ü.)
 
2. AVRUPA-AVRUPA
Yer: ZKÜ-TF-A
Oturum başkanı: Cem Pekman (Marmara Ü.)
PROGRAM
Odalık: Avrupa’nın Görsel İmgeleminde “Doğulu” Kadın
Tuğba Kanlı (Ankara Ü.)
Avrupa’da Kamusal Alana İlişkin Yapılan Araştırmalara
Bakış: İçerik Analizi Yöntemi Yerine İddia Analizi Yöntemi
Huriye Toker (Yaşar Ü.)
AB Kültür Politikalarının Medyaya Yansımalarına Örnek
Olarak Avusturya Ulusal Televizyonunda Azınlıkların
Temsilindeki Değişim
Şafak Suppan (Kadir Has Ü.)
AB’de Medya Okuryazarlığının Sonu: Ürün Yerleştirme
Cem Pekman (Marmara Ü.)
 
3. YEREL MEDYA
Yer: ZKÜ-TF-C
Oturum başkanı: Ece Algan (California State U.)
Yerel Haber ve Kültür; Yerel TV Haberciliği
Vildan Mahmutoğlu (Galatasaray Ü.)
Yerel Seçimlerde Yerel Medyanın Rolü; 1999 Samsun
Seçimlerinde Samsun Halk Gazetesi Örneğinde
İlksen Dinçtürk (Ankara Ü.)
Toplumsal Statü Açısından
KKTC’de Yazılı Basında Kişisel İlanlar
Nejla Polat (Arel Ü.)
Kanunlar, cezalar ve ağalar: Şanlıurfa’da Yerel Medya
Ece Algan (California State U.)
14.45-15.00: Kahve-çay molası
15.00-16.30: OTURUMLAR: 4-5-6
 
4. COMMUNITY VOICES: GENDER-
IMMIGRANTS-MEDIA LITERACY
Yer: ZKÜ-TF-A
Oturum başkanı: Thomas Solomon
(Bergen U.)
(Im)Migrant identities, “homeland” and communication-
The Romanian case
Valentina Marinescu (Bucharest U.)
“The Girl’s Voice in Turkish Rap”: Gender and Subjectivity in
the Music of Ayben
Thomas Solomon (Bergen U.)
Sexism in Media
Eduard Alan Bulut (Humboldt U. / ODTU)
Audiovisual skills and school
community in the Basque Country
Estefania Jimenez (Basque Country U.)
 
5. İŞÇİ SİNEMASI-I
Yer: ZKÜ-TF-B
Oturum başkanı: Mehmet Öztürk (Marmara Ü.)
Ken Loach Sinemasında İşçi Sınıfının Temsili
Neşe Kaplan (Marmara Ü.)
Dardenne Kardeşlerin Filmlerinde Alt Sınıfların Temsili
Elif Demoğlu (Marmara Ü.)
Mısır Sinemasında Görülen İşçi Manzaraları
Mehmet Öztürk (Marmara Ü.)
 
6. CİNSİYET-KİMLİK
Yer: ZKÜ-TF-C
Oturum başkanı: İncilay Cangöz (Anadolu Ü.)
Telegörsel Forumlarda Kadın: Kentli Yoksul Kadın,
Kamusal Forumları Nasıl Algılıyor?
İncilay Cangöz, Emre Gökalp, Hakan Ergül (Anadolu Ü.)
Cinsiyet Kimliklerinin ve İktidar İlişkilerinin Geçmişten
Günümüze Dönüşümü ve
Çağdaş Kültür Ürünlerine Yansıması
Berna Kaya Okan, (Çankırı Karatekin Ü.)
Namus Bahaneli Cinayetlerin Gazetelerde Sunumu
Çiçek Taşlıçukur (Anadolu Ü. )
Medya İçeriği Aracılığıyla İkili İlişki Kalıplarının
Yeniden Üretimi; Rumuz: Yaralı Kalp
Berrin Yanıkkaya ve Feryade Tokan (Yeditepe Ü.)
Cinsiyet Rollerinin Oluşumunda Medya
Serdar Kaypakoğlu (Marmara Ü.)
16.30-16.45: Kahve-çay molası
16.45-18.00 OTURUMLAR: 7-8-9
 
7. IMAGES OF DEMOCRACY IN
EVERYDAY LIFE
Yer: ZKÜ-TF-A
Oturum başkanı: Gönül Pultar (Kültür Araştırmaları Derneği)
‘Shock’ experience in everyday life: how new information
and communication technologies challenge communicable
experiences in contemporary societies
Lili Hernandez (Nottingham U.)
Headscarf Ban as Media Event: Visual Culture, Religious
Practice and the Politics of Turkish Secularism
Jens Kreinath (Wichita State U.)
Democracy and the Press in the Middle East
Badreya Al-Jenaibi (UAE U.)
Mentoring and P.R practitioners Case study in Different
P.R Companies in the UAE
Badreya Al Jenaibi & Mai Al Khajah (UAE U.)
 
8. İŞÇİ SİNEMASI-II
Yer: ZKÜ-TF-B
Oturum başkanı: Ayşe Koncavar (Marmara Ü.)
Türkiye’nin Kültürel Üretiminde İşçi Sınıfının Temsili
Göksel Aymaz (Marmara Ü.)
Türk Sinemasının Görünmeyen Öznesi: İşçiler
Zeliha Hepkon ve Oya Şakı Aydın (İstanbul Ticaret Ü.)
Türk Sinemasında Sınıfsal Çatışma: “Karanlıkta Uyananlar”
Adlı Film Özelinde 1960 Dönemi ve Toplumsal Gerçekçilik
Ayşe Koncavar (Marmara Ü.)
 
9. SİYASAL İLETİŞİM
Yer: ZKÜ-TF-C
Oturum başkanı: Gülcan Işık (Gazi Ü.)
Siyasal İletişim Aracı Olarak Medya Kullanımı:
AKP Örneği Üzerine Bir Analiz
Aysun Akkaya (Hacettepe Ü.)
Medya ve Siyaset İlişkisi:
Aydın Doğan-R. Tayyip Erdoğan Polemiği
Ülkü Ayşe Oğuzhan Börekçi ve Gülcan Işık (Gazi Ü.)
İnternet Yoluyla Katılım: Türkiye’deki Siyasal Partilerin
Web Sayfaları Üzerine Bir İnceleme
Ahu Sumbas ve Kadir Dede (Hacettepe Ü.)
Türkiye’deki Siyasal Partilerin 2002 Seçimleri Dönemi
Siyasal İletişimden Sorumlu Birimlerinin Web Siteleri
Üzerine Araştırma
Hatice Hale Bozkurt (Adnan Menderes Ü.)
MilNETvekilleri; Türkiye’deki Milletvekillerinin Web Siteleri
Üzerine Bir İnceleme
Ahu Sumbaş, Kadir Dede, Mete Yıldız (Hacettepe Ü.)
18.00-19.00: SERGİLER / POSTER SUNUŞLARI
19.30-21.00: KOKTEYL ( Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
tarafından)
 
3 Temmuz 2009-CUMA
9.00-10.30: OTURUMLAR: 10-11-12
10. DİJİTAL OYUN KÜLTÜRÜ
Yer: ZKÜ-TF-A
Oturum başkanı: Mutlu Binark (Başkent Ü.)
Kültür Endüstrisi Olarak Dijital Oyun
Mutlu Binark (Başkent Ü.)
Dijital Oyun Araştırmalarında Yöntem
Günseli Bayraktutan Sütcü (Başkent Ü.)
Yeni Bir Türün İnşası: Gerçek Yaşam Simülasyonları
Burak Doğu (İzmir Ekonomi Ü.)
Internet’te Dolayımlı Kişilerarası İletişimin Sahici Olma
İmkânı Üzerine: Nic Balthazar’ın “Ben X” Filmi
Serpil Aygün Cengiz (Başkent Ü.)
Ana Akım Basında Dijital Oyun ve Oyuncuların Sunumu
Fatma Buçakcı (Ankara Ü.)
 
11. KADIN ve MEDYA
Yer: ZKÜ-TF-B
Oturum başkanı: Turhan Korkmaz (ZKÜ)
Kadın Vücudunda Geleneksel Değerlerle
Kapitalist İlkelerin Çapraşımı
Caner Tekin (İzmir Ekonomi Ü.)
‘Dayağa Hayır’ Kampanyasının Basındaki Yansımaları
Işıl Ruacan Silahtaroğlu (Marmara Ü.)
Kadın Bedenine Yönelik Sağlık Politikalarının
Belirlenmesinde Muhafazakâr Eğilimler
Burcu Şimsek ve Şengül İnce (Hacettepe Ü.)
Bedenin Temsil Sorunu
Meral Gülkaya Timurturkan (Akdeniz Ü.)
Reklamlarda Kadının Temsil Biçimleri
Turhan Korkmaz, Halime Temel (ZKÜ)
 
12. KAMUSAL ALAN VE MEDYA-I
Yer: ZKÜ-TF-C
Oturum başkanı: Zuhal Güler (Abant İzzet Baysal Ü.)
Medyanın Seyirlik Sunakları: Yarışma Programları
Sevgi Kesim, Altan Kar (Boğaziçi Ü., Yeditepe Ü.)
Azınlık Tartışmaları Sürecinde
Alevi Kimliği ve Kamusal Alan
Nalan Ova (Ankara Ü.)
Alevilerin, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurum’undaki
Temsil Sorunu
Ertan Yılmaz (Gazi Ü.)
Kamu Politikalarının Oluşumunda Medyanın Rolü
Özlem Kaplan (Mehmet Akif Ersoy Ü.)
Medya ve İntihar: Bir İntihar Algılayış Biçimi
Zuhal Güler, Neslihan Şen (Abant İzzet Baysal Ü.)
10.30-10.45: Kahve-çay molası
10.45-12.30: GENEL OTURUM-3
Yer: ZKÜ-TF-A
Yerel Medyanın Gerekliliği
Oturum başkanı: Nail Güreli
Erman Yerdelen, Turgay Olcayto, Atilla Öksüz ve salondakiler
12.30-13.30: ÖĞLE YEMEĞİ / SERGİLER / POSTERLER
13.30-14.45: OTURUMLAR: 13-14-15
 
13. DİJİTAL KÜLTÜRÜ PAYLAŞMAK
Yer: ZKÜ-TF-A
Oturum başkanı: Meltem E. Kânoğlu (Yeditepe Ü.)
Kültür Akışı Aracı Olarak “Animeler” ve Çocuk Seyirciler
Meltem Erinçmen Kânoğlu (Yeditepe Ü.)
Popüler Kültür, Alt Kültür Bağlamında Online Sinema
Bora Mustafa Altun (Marmara Ü.)
Oyun Dünyalarının Gerçek İşçileri: “Altın Çiftçileri”
Kerem Yavuz Demirbaş (Marmara Ü.)
Dijital Hayaller Sari Kırıklıklar
Lalehan Öcal (Yeditepe Ü. / Marmara Ü.)
 
14. POLİTİKA-MEDYA
Yer: ZKÜ-TF-B
Oturum başkanı: Bürkan Serbest (KAD)
Neo-Liberal Politikaların Türkiye Medyasının Yapısal
Dönüşümü Üzerindeki Etkileri
Orhan Baytar (Marmara Ü.)
Ticarileşme Ağında Bir Kamu Hizmeti Yayıncısı “TRT”
Filiz Erdemir (Gazi Ü.)
Bir Haber Eklentisi Olarak Politik Karikatür ve Öteki’nin
Temsili: Türk Basınından Örnekler
Yurdagül Bezirgan Ara (Ege Ü.)
Cinsellik Üzerinden “Tık Ticareti”: İnternet Haberciliği
Üzerine Bir İnceleme
Umur Işık, Konur Alp Koz (Gazi Ü.)
80 Sonrası Türkiye’sinde Tekno-Politik: İletişim Teknolojileri
ve Liberal Demokrasi
Burçe Çelik (Bahçeşehir Ü.)
 
15. YURTTAŞLIK-KİMLİK-I
Yer: ZKÜ-TF-C
Oturum başkanı: Orhan Kemal Koçak
(Beykent Ü. / Marmara Ü.)
Meşrutiyet Dönemi Dergilerinden Mehtap ve Toplumsal
Değişim; Doğulu ve Batılı Hayat Tarzlarının Sunumu
Ayfer Özçelik (Pamukkale Ü.)
Milli Mücadele Döneminde Mustafa Kemal’in Basınla İlişkisi
Emine Kısıklı (Başkent Ü.)
Cumhuriyet Döneminde Okuryazarlık ve Yurttaşlık
Orhan Kemal Koçak (Beykent Ü. / Marmara Ü.)
‘İslâmcı Kadın’ Söyleminde Alternatif Yurttaşlık Tasarımı
Çağla Kubilay (Ankara Ü.)
14.45-15.00: Kahve çay molası
15.00-16.30: OTURUMLAR: 16-17-18
 
16. KÜRESEL-YEREL
Yer: ZKÜ-TF-A
Oturum başkanı: Necla Mora (Atatürk Ü.)
Medya Üzerinden Küreyerelleşme ve Kimliksizleşme
Necla Mora (Atatürk Ü.)
Facebook’u Nazar Boncuğuyla Korumak:
Küresel-Yerel Diyalektiği ve Kimlik Politikaları
Ece Algan (California State U.)
Alternatif medya yönelimlerinde Misyon Televizyonculuğu
Sevilen Toprak Alayoğlu (Marmara Ü.)
Global Medya Akışında Kırılmalar
Nurçay Türkoğlu (Marmara Ü. / KAD / İLAD)
 
17. SANAT VE MEDYA
Yer: ZKÜ-TF-B
Oturum başkanı: Mukadder Çakır Aydın (Marmara Ü.)
Sanat Edebiyat Şiir Bağlamında
Medya ve Popüler Kültür Olgusu
Hüseyin Avni Cinozoğlu (Safranbolu)
Sanat Aracı Olarak Yeni İşitsel Medya
Alper Maral (Yıldız Teknik Ü.)
1998-2008 Yılları Arasında Türk Musikisinde Yozlaşmanın
TRT ve Özel Televizyonlardaki Seyri
Tuba Karahisar (Arel Ü.)
Çağdaş Sanatın Sunum Alanlarında Güç Gösterileri
Mukadder Çakır Aydın (Marmara Ü.)
 
18. İLETİŞİM-MEDYA EĞİTİMİ
Yer: ZKÜ-TF-C
Oturum başkanı: Peyami Çelikcan (Maltepe Ü.)
Kültürel Çalışmalar, Eleştirel Yaklaşımlar ve
Türkiye’de Medya Eğitimi
Nazan Haydari (Maltepe Ü.)
Akademi ile medyanın etkileşimi: Bilgi mi malumat mı?
Hediyetullah Aydeniz (İstanbul Ü.)
İletişim Etiği ve Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi
Öğrencilerinin Mesleki Etik Kurallarına Bakışı
Makbule Evrim Gülsünler (Selçuk Ü.)
Türkiye’de Kentli Çekirdek Ailelerin Medya Okuryazarı
Olabilirliği Üzerine Bir Alan Araştırması
Aydan Özsoy (Gazi Ü.)
Medyayı Paralel Kullanmak (Multitasking)
Peyami Çelikcan (Maltepe Ü.)
16.30-16.45: Kahve-çay molası
16.45-18.00 OTURUMLAR: 19-20-21
 
19. ELEŞTİREL TEORİNİN
TÜRKİYE SERÜVENİ
Yer: ZKÜ-TF-A
Oturum başkanı: D. Beybin Kejanlıoğlu (Ankara Ü.)
Türkiye’de Frankfurt Okulu ve Eleştirel Teori
D. Beybin Kejanlıoğlu (Ankara Ü.)
Eleştirel Teori’nin Türkiye’deki İzleri
Oğuzhan Taş (Ankara Ü.)
Frankfurt Okulu’nun Sosyal Psikoloji Alanına Katkıları ve
Türkiye’de Alımlanması
Nalan Ova, Bercis Mani Şipal (Ankara Ü.)
Modernlik-Postmodernlik Tartışmaları Bağlamında Jürgen
Habermas’ın Türkiye’de Alımlanması
Çağla Kubilay (Ankara Ü.)
 
20. GENÇLİK-İNTERNET
Yer: ZKÜ-TF-B
Oturum başkanı: A.Atilla Doğan (Anadolu Ü.)
Yeni Bir Toplumsallaşma Mekânı Olarak İnternet: Üniversite
Öğrencilerinin Sanal Ortamı Kullanma Biçimleri ve
Sosyalleşme Arayışları
Gönül Demez (Akdeniz Ü.)
Yeni İletişim Teknolojileri ve Dildeki Dönüşümün
Türkiye’deki İlköğretim Öğrencileri Bağlamında İncelenmesi
Mustafa Kara (Maltepe Ü.)
Küreselleşmenin Gerçekliği: Y-M-D Kuşakları
Mehmet Sucu (İstanbul Ü. / Marmara Ü.)
Almanya’da Yerleşik Göçmen Kökenli Türk Lise
Öğrencilerinin Medya Kullanım Eğilimi
Ahmet Atilla Doğan (Anadolu Ü.)
 
21. SPOR VE MEDYA
Yer: ZKÜ-TF-C
Oturum başkanı: Altuğ Akın (Autonomous U. Barcelona)
Taraftar Odaklı Sanal Cemaat Alisamiyen.net
İlksen S. Dinçtürk, Barış Başaran (Ankara Ü.)
Türkiye’de Spor Kültürü ve Medyadaki Algısı
Gökhan Göktürk, Işılay Göktürk (İstanbul Ü.)
Türkiye Modernleşme Tarihine Sporcu Kadınların
Gözünden Bakmak
Betül Yarar, Funda Cantek, Petra Holzer Özgüven
(Gazi Ü. + Viyana Ü.)
Medya Eleştirisi Stadyuma Girdiğinde:
‘Sayın Basın, Bunu da Yazın!’
Altuğ Akın (Autonomous U. Barcelona)
 
4 Temmuz 2009-CUMARTESİ
9.00-10.30: OTURUMLAR: 22-23-24
 
22. ZAMAN-MEKÂN İÇİNDE SİNEMA
Yer: ZKÜ-TF-A
Oturum başkanı: Tül Akbal Süalp (Bahçeşehir Ü.)
Unutmak İstemenin Boşluğunu Dolduranlar;
Arabesk-Noir ya da Hiçlik Kutsamaları
Tül Akbal Süalp (Bahçeşehir Ü.)
Gündemde Belgesel Sinema Var:
Akıntıya Karşı Sinema Yapmak
Seray Genç (Marmara Ü.)
Pembe Gerçeklikte Yaşayan Bir Kahraman:
Küçük Hanımefendi Neriman
Özlem Polat Atan (Boğaziçi Ü.)
Islak Aralık Dudaklardan Mavi Mavi Gözlere
Nilay Ulusoy (Bahçeşehir Ü.)
Nuri Bilge Ceylan Sinemasının Çözümlenmesi ve Yeni Türk
Sinemasındaki Özgün Yeri
Zahit Atam (Marmara Ü.)
 
23. TÜKETİM-REKLAM
Yer: ZKÜ-TF-B
Oturum başkanı: Özgül Birsen (Anadolu Ü.)
21.Y.Y. Girişinde Geleneksel Reklam Mecralarına Teğet
Geçen Yeni Tüketici Kültürü
Hande Bilsel Engin (Bahçeşehir Ü.)
Kültürün Reklam Üzerindeki Etkisi
Işıl Karpat, Bengü Emine Çolakoğlu (Ege Ü.)
Reklamcılıkta Yeni Trend:
Sıfır Medya Bütçeli Reklam Kampanyaları
Pınar Özdemir (Ankara Ü.)
Tüketim Kültürü Çerçevesinden Sağlık Haberleri
Özgül Birsen, Şule Yüksel Öztürk (Anadolu Ü.)
Reklamlarda Haz İlkesinin Kullanımı
Nazan Dede (İstanbul Kültür Ü.)
 
24. KAMUSAL ALAN VE MEDYA-II
Yer: ZKÜ-TF-C
Oturum başkanı: Özlem Oğuzhan (Maltepe Ü.)
Toplumsal Dönüşümler ve Televizyon: Günümüz Dizi
Uyarlamaları Üzerine Eleştirel Bir Bakış
Zeynep Gültekin Akçay (Gazi Ü.)
Türk TV Dizilerinde Polis Modeli
Esra Huri Bulduk (İstanbul Ü.)
Avrupa Yakası Dizisi Örneğinden Hareketle
Türkiye’de İzleyici Kitle Tespiti ve Popüler Yayıncılığın
İzleyiciye Yakın Durma Çabaları
Kenan Kılıç (Kastamonu Ü.)
Kamusal Alan Olarak Televizyon ve
Alternatif Televizyon Yayıncılığı
Hale Yaylalı (Arel Ü.)
Duvarın Ötesi ve Berisi:
Kamusal Alanın Neredeliğine İlişkin Bir Araştırma
Özlem Oğuzhan (Maltepe Ü.)
10.30-10.45: Kahve-çay molası
 
10.45-12.30: GENEL OTURUM-4
Medya Gözlem Platformu:
Oturum başkanı: Nurcay Türkoğlu
İLAD (İletişim Araştırmaları Derneği) ve salondakiler
12.30-13.30: ÖĞLE YEMEĞİ / SERGİLER / POSTERLER
13.30-14.45: OTURUMLAR: 25-26-27
 
25. YURTTAŞLIK-KİMLİK-II
Yer: ZKÜ-TF-A
Oturum başkanı: Engin Sarı (Ankara Ü.)
Değişmekte Olan Müslüman Kimliğinin Bir Yansıması
Olarak Zaman Gazetesi
Alexander E. Balistreri (Princeton U.)
“Vatan Sağolsun”: Türk Basınında Şehitlik Söylemine
Eleştirel Bir Bakış
Tezcan Durna (Ankara Ü.)
Muhafazakâr Milliyetçi Söylemin Yeni Sınırları
Mustafa C. Sadakoğlu (Marmara Ü.)
Gerçeklerin Peşinde Yeni Bir Tür: Siyasi Araştırma ve
İnceleme Kitapları
Pınar Sayan (Okan Ü.)
Kültür ve Politika: Türkiye Medyasında Kimlik Politikaları
ve Özcü Kültür Kavrayışının Açmazları
Engin Sarı (Ankara Ü.)
 
26. GÖRSELLİK
Yer: ZKU-TF-B
Oturum başkanı: Nesrin Kula (Afyon Kocatepe Ü.)
Sosyal Bilimciler Görsel İmgelerde Neyi Arar?
İskender Yıldırım (Ankara Ü.)
Medyada Görsel İletilerde
Kadın İmgesi ve Göstergesel Aktarımı
Rengin Küçükerdoğan, Işıl Zeybek (Kültür Ü.)
Seçim Afişiniz Hayırlı Olsun
Betül Minnet (Ege Ü.)
AKP’nin İkinci Yükselişinde Siyasal Afişin Rolü
Semra Çevik (Gazi Ü.)
Görsel Metinlerde Analiz Yöntemleri
Nesrin Kula (Afyon Kocatepe Ü.)
 
27. ÇOCUK VE MEDYA
Yer: ZKÜ-TF-C
Oturum başkanı: Kazım Özkan Ertürk (Gazi Ü.)
Rejim Değişimi ve TV: Macar Kamu Hizmeti Yayın
Kurumunda (MTV) Çocuk Programcılığının Dönüşümü
Sevgi Can Yağcı (Gazi Ü.)
Gürbüz Türk Çocuğu ve Musavver Hukuk-i Etfal Dergileri
Bağlamında Eski Harfli Çocuk Dergilerinin Belge Özellikleri
Elif Konar (Fatih Ü.)
Türkiye’de İslâmi Basın ve Çocuğun Temsil Tarzları
Osman Nuri Yüce (Ankara Ü.)
Kültürün Kuşaktan Kuşağa Aktarılma Unsuru Olarak “Sunay
Akın” Kitaplarında ‘Oyuncak’ (Simgesi)
Kazım Özkan Ertürk, Özge Uğurlu (Gazi Ü.)
14.45-15.00: Kahve-çay molası
15.00-16.30: OTURUMLAR: 28-29-30
 
28. KENT VE MEDYA
Yer: ZKU-TF-A
Oturum başkanı: Bilge Gürsoy (Marmara Ü.)
Medyada Kent İmgeleri: Kentlerin Kültür Yoluyla
Pazarlanması-İstanbul Örneği
Kaan Taşbaşı (Yeditepe Ü.)
Uluslararası Göçmenlerin Mekânsal İletişim ve Haberleşme
Örüntüleri, İstanbul Kumkapı Örneği
Yasemin Çakırer (İstanbul Teknik Ü.)
Kentsel Dönüşümde Kültürel Direniş Olarak Müzik
Bilge Gürsoy (Marmara Ü.)
Folkların Dönüşen Yönü: Küresel Şehir Efsaneleri
Gülin Terek Ünal (Marmara Ü.)
 
29. STAR İMGESİ
Yer: ZKÜ-TF-B
Oturum başkanı: Hülya Yengin (Kocaeli Ü.)
Star Sistemi Lideri Obama
Hülya Yengin (Kocaeli Ü.)
Bilginden Şovmene: Infotainment medyasında bir
entelektüel figürü olarak Komplo Kuramcısı”
Barış Başaran (Mimar Sinan GSÜ.)
Toplumsal Değişme ve Star: Avşar Kızı
Şeyma Balcı (Gazi Ü.)
Medyanın Tüketim Kültürüne Hediyesi: Televizyon Dizileri
Ezgi Metin Basat (Kastamonu Ü.)
 
30. TOPLUMSAL HAREKETLER ve BELLEK
Yer: ZKÜ-TF-C
Oturum başkanı: Aslı Kayhan (Kocaeli Ü.)
Kültürel Hafıza ve Medya
Aslı Kayhan (Kocaeli Ü.)
Toplumsal Bellek, İletişim ve Şiddet
Barış Çoban (Okan Ü.)
“MİMARLIK” Dergisi Yayınlarında Toplumsal Gerçekliği
Görmek yada Görememek: 1990-2000 Mimarlar Odasının
Türkiye Mimarlığı Gerçekliği
H. Tahsin Selçuk (Abant İzzet Baysal Ün.)
Toplumsal iletişim açısından Toplumsal hareketler: Kamer
Esengül Ayyıldız (Marmara Ü.)
Toplumsal Hareketlerde İnternet Kullanımı
Perrin Öğün Emre (Kadir Has Ü.)
16.30-16.45: Kahve-çay molası
16.45-18.00 OTURUMLAR: 31-32-33
 
31. FRANKFURT OKULU, MEDYA
ÇALIŞMALARI VE TÜRKİYE
Yer: ZKÜ-TF-A
Oturum Başkanı: D. Beybin Kejanlıoğlu (Ankara Ü.)
Türkiye’de İletişim Çalışmalarında Frankfurt Okulu’nun
Alımlanması
İnan Özdemir, Vahit İlhan (Ankara Ü.)
Sanat ve Modernizm Bağlamında Frankfurt Okulu
S. Evren Yüksel (Ankara Ü.)
Türkiye’de Frankfurt Okulu’nun Sinema Anlayışlarının İzleri
İrfan Hıdıroğlu (Ankara Ü.)
Türkiye’de Walter Benjamin ve Fotoğrafı
“Bir Arada” Okumak
Tolga Hepdinçler, Tuba Ayten (Ankara Ü.)
Türkiye’de Adorno ve Müzik
Anıl Karaoğlu, Moldiyar Yergebekov Ankara Ü.
 
32. GÜNDELİK YAŞAM
Yer: ZKÜ-TF-B
Oturum başkanı: Soner Yağlı (Ege Ü.)
Çevre Sorunlarının Çözümünde Medyanın Katkısı(zlığı)
Şule Yüksel Öztürk (Anadolu Ü.)
Gündelik Yaşamda İktidar mı? Gündelik Yaşamın İktidarı
mı?: Medya ve Kültür(ün)ün Gündelik Yaşam ve İktidar
Bağlamında Sorgusu
Funda Yağlı (Ege Ü.)
Üret(il)en ve Tuket(il)en Çatışmasında Gündelik Hayatımız
Soner Yağlı (Ege Ü.)
Mutfak ve Kadınlar; Mutfak Kadınlara Ne İfade Eder?
Şahinde Yavuz (Karadeniz Teknik Ü.)
 
33. İNTERNET (HÂLÂ) YENİ Mİ?
Yer: ZKÜ-TF-C
Oturum başkanı: Alper Maral (Yıldız Teknik Ü.)
Sözlü Kültürden Elektronik Kültüre Türkçe Web
Sayfalarında Nasrettin Hoca ile İlgili Tespitler
Ayşe Duvarcı (Başkent Ü.)
Bilgi Toplumu Söylemi: Türkiye 2006-2010 Bilgi Toplumu
Stratejisi Metninin Eleştirel Değerlendirilmesi
Babacan Taşdemir (Orta Doğu Teknik Ü.)
Yeni Bir Toplumsal Mekân Olarak İnternet
Hatice Şule Oğuz (Ankara Ü.)
Yeni İletişim Teknolojilerinde Bilgi Hırsızlığı
Mert Denizci (Marmara Ü.)
Milenyum Gençliğinin Dışavurum Medyası Olarak Kısa Film
Alper Maral (Yıldız Teknik Ü.)
18.00-18.30: KAPANIŞ
Eksal Kargı (Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi)
Atilla Öksüz (Karaelmas Gazeteciler Cemiyeti)
Nurçay Türkoğlu (Marmara Ü. , KAD, İLAD)
18.30-19.30: KOKTEYL (Türkiye Taşkömürü Kurumu
tarafından)
 
POSTERLER: 2-4 Temmuz 2009 (ZKÜ-TF-GİRİŞ KATI)
İzleme Ölçümü Sistemi Modern Bir Mit Midir?
Artun Avcı (Marmara Üniv.)
Sanal ve Gerçek: Küba-Peru-Türkiye
Ayten Övür (Marmara Ü.)
Alternatif Ağ Toplumu: Yeni Toplumsal Hareketler
Behçet Güleryüz (Marmara Ü.)
Hani Dünya Kocamandı ve Biz Savaş Çocuklarıydık
Elif Konar (Fatih Ü. )
Süreli Yayınlarda Yenilenle Oluşturulan Erkeklik Tanımları
İlkay Kanık (Marmara Ü.)
Medyada Kentsel Dönüşüm Söylemi ve Yeni Kent Kültürü
Murat Şentürk (İstanbul Ü. )
Community Radio and ultra-localism:
the case study of Forest FM
Salvatore Scifo (Westminster U. / Marmara Ü.)
Kamusal Alan Kavramına Getirilen Eleştiriler Ekseninde
Karşıt Kamusal Alanlara Yönelik Bir İnceleme: Türkiye
Sosyal Forumu Örneği
Serhat Çoban, (Ankara Ü.)
 
*TÜM OTURUMLAR, ZONGULDAK KARAELMAS
ÜNİVERSİTESİ (ZKÜ) TIP FAKÜLTESİ (TF) DEKANLIK
BİNASINDA EŞ ZAMANLI KULLANILABİLEN: A, B VE C
KONFERANS SALONLARINDA YAPILACAKTIR.
*OTURUM BAŞKANLARININ, SALONLARIN ORTAK
SÜREYİ ADİL KULLANMAKTA ÖZEN GÖSTERMELERİ
BEKLENMEKTEDİR
 
 
 
 
 

DKM ARŞİVİNİ GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'NİN 1998-2001 ARASINDAKİ ARŞİVİ İÇİN TIKLAYIN

DKM'NİN 2001-2003 ARASINDAKİ ARŞİVİ İÇİN TIKLAYIN

DKM'NİN 2003-2009 ARASINDAKİ ARŞİVİ İÇİN TIKLAYIN