forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

ibrahim sahin_260

TRT Genel Müdürü ?brahim ?ahin, iki y?l önce TRT ?e?'te program yapan Rojin için "a?üfte kad?n" deyince Taraf yazar? Orhan Miro?lu salonu terk ettti. 


Taraf Gazetesi'nin haberine göre, Ankara'da önceki ak?am gazeteciler ve akademisyenlerle biraraya gelen TRT Genel Müdürü ?brahim ?ahin, iki y?l önce TRT ?e?'te program yapan Rojin için "a?üfte kad?n" deyince Taraf yazar? Orhan Miro?lu salonu terk etti.

Gazeteciler ve Yazarlar Vakf? taraf?ndan periyodik olarak düzenlenen Ba?kent Toplant?lar?'n?n önceki ak?am Ankara Swiss Hotel'deki son toplant?s?n?n konu?u TRT Genel Müdürü ?brahim ?ahin'di. Bas?na kapal? olarak düzenlenen toplant?ya aralar?nda Taraf Yazar? Orhan Miro?lu akademisyen Yasin Aktay, Erol Göka'n?n da oldu?u gazeteciler, akademisyenler ve sanatç?lar kat?ld?.

"BURADA KADIN YOK DE??L M??"

Toplant?n?n soru cevap k?sm?nda söz alan Taraf yazar? Orhan Miro?lu, ?ahin'e TRT ?e? ile ilgili bir soru sordu. ?ahin bu soruya cevap verirken "Burada kad?n yok de?il mi" diyerek sözü iki y?l önce TRT ?e?'te program yapan Kürt sanatç? Rojin'e getirdi. ?ahin'in Rojin için kulland??? "A?üfte kad?n" sözleri salonun buz kesmesine neden oldu.

ROJ?N DAVA AÇACAK

Rojin ve ard?ndan da BDP milletvekillerine yönelik bu hakaretamiz sözlere itiraz eden Orhan Miro?lu'na "Benim üslubum böyle" diyerek kendini savunan ?ahin'in geri ad?m atmamas? üzerine Orhan Miro?lu toplant?y? terk etti. Toplant?ya kat?lan di?er isimler de diyaloglar? do?rularken, Taraf 'a konu?an Rojin TRT Genel Müdürü hakk?nda dava açaca??n? söyledi.

Rojin, 2009'da bir süre TRT ?e?'e sabah program? yapm??, büyük ilgi uyand?ran program nedeniyle de PKK çevrelerinden tehditler alm??, ihanetle suçlanm??t?.

SOSYAL MEDYA ?BRAH?M ?AH?N'E SAVA? AÇTI

?ahin'in Rojin hakk?nda söyledikleri Twitter ve Facebook ba?ta olmak üzere sosyal medyada büyük yank? buldu. Özellikle Twitter'da ?brahim ?ahin hakk?nda sert yorumlar dikkat çekerken, istifaya davet edildi. 

Twitter'daki tart??ma için t?klay?n... 

 

 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri