forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

trtlogo

Baz? yay?n organlar?nda ?kan 'Buras? Osmanl?' isimli dizisiyle ilgili iddialara TRT cevap verdi. TRT tekrar ektirilen diziye ayr?ca hibir bedel denmedi?ini duyurdu. 

 TRT Genel Mdrl?'nden yap?lan a?klama ?yle:

TRT, Buras? Osmanl? S?r Kanunu dizisine para dedi, kamuyu zarara u?ratt? diyenlerin TRT ynetimine ve kamuoyuna bir zr borcu vard?r.

Baz? bas?n yay?n organlar?nda ?kan haberlerde ve baz? siyasi parti temsilcilerinin syleminde TRT yay?nlanmayan dizi iin 2, 7 milyon TLlik deme yapt? seslendirmeleri yap?lmaktad?r.

Gereklerin bilinmesi ve kamuoyunu yan?ltanlar?n ortaya ?kmas? iin a?a??daki a?klama yap?lm??t?r.

TRTye d?? yap?m olarak yapt?r?lan Buras? Osmanl? S?r Kanunu isimli dizi film projesi iin dev platolar kurulmu?, iyi bir oyuncu kadrosu seilmi? ve ekimler ba?lam??t?r.

Buras? Osmanl? S?r Kanunu isimli dizinin ilk blmn tamamlanm?? ve TRT ynetimine teslim edilmi?tir.

?zleyicisine en iyiyi izletmeyi hedefleyen TRT ynetimi ise; al???lm???n d???na ?karak; ilk blmn yeniden ekilmesini istemi?tir.

TRT ilk blmn yeniden ekilmesini isterken; ilgili yap?m firmas?na TEK B?R KURU? CRET DEMEM??T?R.

Yine bu karardan sonra TRTnin TEK B?R KURU? DEME YAPMASI DA SZ KONUSU DE??LD?R!

TRTnin yap?m yay?n i?leyi?i ok a?kt?r. Yay?nlanmayan hibir projeye deme yap?lmaz.

ekimleri yakla??k 7 ayd?r devam eden ve ilk blm yeniden ekilen dizi iin TRT tek bir kuru? deme yapmam?? iken; hala TRT halk?n 2.7 milyon dolar?n? soka?a att? diyenler, bu iddialar?n? ispatlamak zorundad?rlar!

TRTnin en iyiyi bulma arzusuyla yeniden ekim istemesinden zarar eden tek ki?i ilgili dizinin yap?mc?s?d?r. nk TRTden bugne kadar hibir deme almam??t?r. ?lk blmn zarar? iinde TRTden hibir hak iddia edemeyecektir.

Bugnn TRT ynetimi, halk?n tek bir kuru?unu soka?a atmaz; bilakis halk?n paras?n? kullan?rken kimin ne zarar etti?ine bakmadan korkusuzca kararlar alabilmektedir.

Halk?n paras?n? koruma ad?na bir yap?m firmas?na zarar ettiren; kamuda pek grlmemi? ?ekilde radikal karar alabilen bir ynetime te?ekkr etmesi gerekenler; yalan ve iftira dolu a?klamalar?yla kamuoyunu yan?ltmaktad?rlar.

TRT, Buras? Osmanl? S?r Kanunu dizisine para dedi, kamuyu zarara u?ratt? diyenlerin TRT ynetimine ve kamuoyuna bir zr borcu vard?r.

KAMUOYUNA DUYURULUR

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri