forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

mehmet_metiner_300Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an hakk?nda y?llar önce söyledi?i sözleri internete dü?en Ak Parti milletvekili ve eski kö?e yazar? Mehmet Metiner, konu?mas?yla ilgili 'Cahiliye dönemimde söylenmi? sözler' dedi... 
Metiner Ülke TV'de kat?ld??? programda ?unlar? söyledi... 

"Ba?bakan'? çok sevdi?imi ba?bakan'?n kendisi çok iyi bilir. Sevginin ötesinde kendisine nas?l sadakatle ba?l? oldu?umu da bilir."

Herkesin bir cahiliye dönemi vard?r. Benim de cahiliye dönemim o olsun. Ben o sözleri okuyunca çok rahats?z oldum. Say?n ba?bakan'?n bu ele?tirileri hiç haketmedi?imi dü?ündüm.

Ba?bakan'?n ?ahs?na kar?? söyledi?im sözlerden dolay? tabii ki pi?man?m. Bin kez özür dilerim. Bu çok abart?lacak bir konu de?il. Niye bu kadar abart?ld???n? anlamad?m. Ke?ke o sözleri asla söylemeseydim. ?nsan bazen nefsine yenik dü?ebilir.

Çok sevdi?i bir insana duydu?u k?rg?nl?ktan ötürü söylemi? olabilir. Ama bugün okudu?umda derin bir utanç duyuyorum."

 

video

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri