forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

soneryalcin_el?ddianamede Yalç?n Küçük terör örgütü yöneticisi olmakla, Soner Yalç?n, Nedim ?ener ve Ahmet ??k da silahl? terör örgütüne yard?m etmekle suçlan?yor.

 

Ergenekon soru?turmas? kapsam?nda haz?rlanan ve Oda TV olarak bilinen soru?turmaya ili?kin iddianame tamamland?.

12’si tutuklu 14 ?üphelinin yer ald??? iddianameyi yeni kurulan 16’?nc? A??r Ceza Mahkemesi de?erlendirecek.

?ddianamede Yalç?n Küçük terör örgütü yöneticisi olmakla, Nedim ?ener ve Ahmet ??k da silahl? terör örgütüne yard?m etmekle suçlan?yor.

Oda TV adl? internet sitesine yönelik soru?turmayla ilgili iddianame Ergenekon soru?turmas?n? yürüten savc? Cihan Kans?z taraf?ndan haz?rland?.

Ergenekon san?klar? aras?nda yer alan Yalç?n Küçük’le birlikte Soner Yalç?n, Nedim ?ener, Hanefi Avc?, Ahmet ??k, Ka?if Kozino?lu, Bar?? Terko?lu, Müyesser U?ur, Bar?? Pehlivan, Co?kun Musluk, Do?an Yurdakul, Sait Çak?r, Mümtaz ?dil, ?klim Ayfer Kaleli iddianamedeki ?üpheliler aras?nda bulunuyor.

134 sayfal?k iddianamede, ?üphelilerle ilgili silahl? terör örgütü kurmak ve yönetmek, örgüte üye olmak, halk? kin ve dü?manl??a tahrik etmek, devletin güvenli?ine ili?kin belgeleri temin etmek ve yaymak, özel hayat?n gizlili?ini ihlal etmek suçlamalar? var.

Yalç?n Küçük’e örgüt yöneticili?i suçlamas?n?n yöneltildi?i iddianamede gazeteciler Nedim ?ener ve Ahmet ??k’?n terör örgütüne yard?m etmek suçlamas?yla 7,5 y?ldan 15 y?la kadar hapisle cezaland?r?lmas? isteniyor.

9 ?üpheli hakk?nda ise soru?turmaya yer olmad???na karar verildi.

Yeni kurulan ?stanbul 16’?nc? A??r Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamenin Ergenekon davas?yla birle?tirilmesi ise talep edilmedi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri