forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

Vatan Gazetesi yönetimi Hasan Celal Güzel'in yaz?lar?na son verdi... Hasan Celal Güzel yapt??? aç?klamada, gazetenin yeni sahiplerinin yaz?lar?ndan rahats?z oldu?u için yaz?lar?na son verildi?ini söyledi... 

 

Hasan Celal Güzel'in Medyatava.com'a yapt??? aç?klama ?öyle..

“Pazartesi günü yay?n yönetmeni ?smail Yavuzcan’la görü?tük ve yaz?lar?ma son verildi?ini söyledi. Gerekçe olarak da kadrolarda bir azaltmaya gidilece?i gösterildi. San?yorum yeni yönetim görü?lerimden ve yaz?lar?mdan rahats?z oldu ve bu sebeple de gazeteden ayr?lmam istendi.

Gazete el de?i?tirmeden önce herhangi bir bask? görmedim ve istedi?im gibi yazd?m. Vatan’dan ayr?lsam da 9 y?ld?r yaz? yaz?yorum ve yazmaya da devam etmek istiyorum”.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri