forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

bulent_arincDevlet Bakan? ve Ba?bakan Yard?mc?s? Bülent Ar?nç, internet medyas?yla ilgili olarak Bas?n Kanunu'nda önemli de?i?iklikler yapt???n? söyledi. Ar?nç konuyla ilgili olarak ?unlar? söyledi:

'Bas?n Kanunu, 2004'te ç?kar?lm??t?. Payda? kurulu?lar?n önerileri do?rultusunda iyi bir kanun olarak ç?kt? ve hiçbir ?ikayet olmadan yürüyor. Ama Türkiye'de internet denilen bir gerçek var. ?nternet kullan?c?s? bak?m?ndan say?sal olarak dünyada ilk 10 ülke aras?nda say?l?r Türkiye. Özellikle haber portallar?n?n 'biz de bas?n kanununa girmeliyiz, biz de bas?n mensubuyuz, bizim de sar? kart?m?z olmal?, biz de ilan ve reklam almal?y?z, bize yasal bir statü verin' taleplerine biz, hakl? bir karar verdik. Bas?n Kanunu içinde internet medyas?n? da kapsayacak düzenlemeyi yapt?k. Bunun tasla??, çal??malar? bitti tasar? da Bakanlar Kuruluna sevk edildi, ama Meclis çal??mas? mümkün olmay?nca Haziran'dan sonraya ertelendi. Haziran'dan sonra internet medyas?yla ilgili kanun, parlamentoda görü?ülmeye ba?lanacak. Bu, 7 maddelik kanundur. Haber portallar?n? dikkate alarak, onlara, bas?n mensubu olarak Bas?n Kanunu içinde, özledikleri, bekledikleri yeri verdik. ?n?allah yasala?t?raca??z.'

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri