forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

devlet_bahceMHP Genel Ba?kan? Devlet Bahçeli'ye 18 May?s saat 10.00'da istifa etmezsen elimizdeki bilgileri aç?klayaca??z diyen Farkl? Ülkücülük sitesinden 6 üst düzey MHP'li hakk?nda yeni iddialar geldi..

 

MHP lideri Devlet Bahçeli ve ekibini hedef alan internet sitesi daha önce 4 ismi görüntüleriyle birlikte yay?nlam??t?. Mektup ?eklinde kaleme al?nan yaz?da MHP Genel Ba?kan? Devlet Bahçeli'ye çok yak?n ve aralar?nda genel ba?kan yard?mc?lar?n?n da oldu?u 6 isim daha yay?nland?.

Deniz Bölükba??, Osman Çak?r, Cihan Paçac?, Ümit ?afak, Mehmet Taytak ve Mehmet Ekici'nin isimlerinin s?raland??? sitede kasetin içeri?iyle ilgili tarifler yap?l?yor.

Siteden yap?lan aç?klamada ?öyle denildi:

"Bu ismi geçenler, e?er kendi iradeleri ile hem partimizden, hem milletvekilli?i adayl???ndan istifa ederlerse onlarla ilgili görüntüleri yay?nlamamaya söz veriyoruz. Ama istifa etmemeleri durumunda, herbiri ile ilgili görüntüleri, s?ras?yla yay?nlayaca??m?z? kendilerine ve kamuoyuna duyururuz."

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri