forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

mhp_siyahminubusZaman Gazetesi, MHP lideri Bahçeli'nin, "Genel merkezimizin önünde durmu? ortam dinlemesi yap?yordu." dedi?i esrarengiz arac?n foto?raf?, Almanya'da sat??a ç?kar?lan ikinci el bir otomobile ait ç?kt?n? iddia etti?i bir haber yay?nlad?.

Haberin ayr?nt?lar?nda ?u bilgiler veriliyor...

"MHP Genel Ba?kan? Devlet Bahçeli'nin parti genel merkezi etraf?nda dola?t??? ve ortam dinlemesi yapt???n? iddia etti?i araçla ilgili çarp?c? bir bilgiye ula??ld?. Bahçeli'nin, önceki gece Show TV'deki Siyaset Meydan? program?nda gösterdi?i Chrysler Grand Voyager marka arac?n foto?raf?n?n, Almanya'daki bir galerinin internet sitesinden al?nd??? ve üzerine yerli plakan?n montajland??? belirlendi. Soru?turmay? yürüten birimler, Bahçeli'nin elinden elde ettikleri görüntülerden, foto?raf tan?ma sistemi ile as?l kayna?a ula?t?. Adres, 'automobile.de' uzant?l? bir ikinci el araç sitesi ç?kt?. Burada sat??a ç?kar?lan Almanya plakal? arac?n foto?raf?yla Bahçeli'nin ekranda gösterdi?i foto?raf birebir ayn?. Arac?n kö?esindeki duvar, arkadaki ye?illikler, arac?n üzerindeki ???k yans?malar? tamamen uyuyor. Aradaki tek fark, plakan?n farkl? olmas?."

MHPL?LER'DEN CEVAP...

MHP Genel Ba?kan? Devlet Bahçeli'nin parti genel merkezi etraf?nda dola?t??? ve ortam dinlemesi yapt???n? söyledi?i araçla ilgili gösterdi?i foto?raf?n montaj oldu?u iddias?na partinin avukat? Kocabey'den yan?t geldi.

Bahçeli'nin Siyaset Meydan? program?nda gösterdi?i foto?raf için "Bu arac?n temsili bir araç oldu?unu zaten söylemi?tik" diyen Kocabey, "Bahsedilen araç 2 gün arayla genel merkezin etraf?nda görüldü. Bugün Farkl?ülkücülük adl? bir internet sitesinden MHP'ye yöneltilen suçlamalarla ilgili bir resim yer almaktayd?. Bu araban?n plakas? burada tespit edilmi?tir. Biz bu bilgileri hiç kimseye vermedik. Bugün Ankara Cumhuriyet Ba?cavc?l???na verdik. Biz daha hiçbir ?ey aç?klamam??ken bas?n mensuplar?n?n aç?kl??? bilgiler ortal?kta dola?t?. Biz tespit etti?imiz arac?n plakas?n? vermemi?tik. Bas?n biz plaka aç?klamadan arac?n sahibini yazd?. T?B'in 24 saat nöbeti de aldatmacad?r. O arac?n hangi kuruma ait oldu?unu biliyoruz" ?eklinde konu?tu.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri