forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

Gizli çekilmi? uygunsuz görüntüleri internete dü?en Te?kilattan Sorumlu Genel Ba?kan Yard?mc?s? Bülent Didinmez ve Milletvekili aday? ?hsan Barutçu MHP'den istifa etti.

Bülent Didinmez dün yapt??? aç?klamada görüntülerin özel hayat? ilgilendirdi?ini ve ailesine kar?? sorumlu oldu?unu belirterek "istifa etmeyece?im" demi?ti.

?ST?FALAR GELMEY?NCE KR?Z ÇIKTI

Gece saatlerinde MHP'de önemli geli?meler ya?and???n?, iki ismin istifa etmemeleri halinde partinin seçim öncesinde zor durumda b?rakacaklar?n?n söylendi?i ve Didinmez ile Barutçu'nun uzun görü?meler neticesinde istifaya zorland??? ö?renildi.

BAHÇEL? DEVREYE G?RD?

Devlet Bahçeli'nin de bizzat talebi do?rultusunda Bülent Didinmez ve ?hsan Barutçu, MHP Milletvekili adayl???ndan da çekildi.

MHP ?stanbul 1. Bölge 2. s?radan milletvekili aday? olan Didinmez, hem partideki görevinden hem de milletvekilli?inden, ?stanbul 3. Bölge 4. s?ra aday? ?hsan Barutçu da milletvekilli?i adayl???ndan istifa etti.

MHP 456 ADAYLA YARI?ACAK

Kaset skandal?n?n ilk kurbanlar? Genel Ba?kan Yard?mc?lar? Metin Çobano?lu ve Recai Y?ld?r?m olmu?tu. Adana 1. s?ra Milletvekili aday? Recai Y?ld?r?m ile K?r?ehir 1. s?ra milletvekili aday? Metin Çobano?lu partiden istifa etmi? ve adayl?ktan çekilmi?lerdi. Genel Ba?kan Yard?mc?s?  Bülent Didinmez ve ?stanbul ?l Ba?kan? ?hsan Barutçu da bugün istifalar?n? verip adayl?ktan çekildiler. Bu istifalar?n ar?ndan MHP 12 Haziran seçimlerine 4 eksikle girecek.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri