forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

yilmaz_ozdil_300U?ur Dündar ve Y?lmaz Özdil, Ergenekon soru?turmas? kapsam?nda Silivri cezaevinde tutuklu bulunan gazeteciler Nedim ?ener'i ziyaret etti.

Dündar ve Özdil, saat 12.10'da da cezaevinin hemen yan?nda bulunan ve Balyoz yarg?lamas?n?n yap?ld??? adliye binas?na geçti. ?ki gazeteciyi, adliye önünde san?k Çetin Do?an'?n e?i Nilgül Do?an'?n da aralar?nda bulundu?u baz? san?klar?n e?leri kar??lad?.

San?k yak?nlar? 28'inci duru?mas? görülen Balyoz davas?nda saat 12.25'te yemek aras? verildi?inde iki gazeteci alk??larla kar??land?. Dündar ve Özdil, verilen ara s?ras?nda özellikle tutuklu san?klar ve san?k yak?nlar? ile bir süre sohbet etti. Saat 12.30'da mahkeme salonundan ayr?lan Dündar ve Özdil, bir süre de d??ar?da bulunan san?k yak?nlar? ile sohbet ettikten sonra herhangi bir bas?n aç?klamas? yapmadan özel otomobiliyle adliyeden ayr?ld?. (Zaman.com.tr)

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri