forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

ATILGAN BAYAR'IN BABASI SON YOLCULU?UNA U?URLANDI

Aktif .

atilgan_bayar_160Gazeteci yazar At?lgan Bayar'?n vefat eden babas? gazeteci ve yazar Zühtü Bayar, son yolculu?una u?urland?...

Ünlü Bilim Kurgu yazar?, ara?t?mac?, ?air ve yazar Zühtü Bayar'?n naa?? dün ?stanbul Merkez Efendi Camiinde, ikindi namaz?n? mütekiben k?l?nan cenaze namaz?n?n ard?ndan Topkap? Çaml?k mezarl???na defnedildi.

Cenaze namaz?na Bayar ailesi, yak?nlar? ve pek çok ünlü gazeteci kat?ld?..

18 Kas?m 1943 y?l?nda Ni?dê'de do?an ve 26 Mart 2011 tarihinde vefat eden Zühtü Bayar, uzun süredir hastanede kronik akci?er ve böbrek yetmezli?inden dolay? tedavi görüyordu.

Mehmet Selim, Dr.Hikmet Ferdâ, Güliz Arda, Ay?e Atlanç, Zâhit Be?en, Mehmet At?lgan ve Mustafa SantaFE imzalar?n? da kulland?.

Muzaffer Han?m ile astsubay ve tüccar Mehmet Feyzi Bayar’?n o?lu olan Bayar, ünlü gazeteci yazar At?lgan Bayar’?n babas?yd?.

?lk ve ortaokulu ?stanbul’da tamamlad?. Lise ö?renimini siyasal nedenlerle yar?m b?rakt? (1966). Akvaryumculuk (1961), avc?l?k (1957-62) gazetecilik (1968-80) ve sahafl?k (1980-82) yapt?. Gençlik ve Oyun dergilerinde çal??t?. Oturum (1964-66) ve Gelecek (1971) dergilerini yönetti. Yans?ma dergisinin kurucular? aras?nda yer ald? (1971). Türk Solu (1968), Yeni Ortam (1972-74) ve Vatan (1974-76) gazetelerinin sanat sayfalar?n? haz?rlad?.. TRT’de “Sanat ve Bilimkurgu” (1993), Yurt FM’de “Bilimkurgu Gezegeninden” ve “Yazarlar ve Kitaplar” (1994-95) programlar?n? haz?rlad?. 1973’te s?k?yönetim mahkemesince sorguland?. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikas?, TYS ve N.Hikmet vakf? dan??ma kurulu üyesiydi.

?iirlerini Zaman Aynas? kitab?nda toplayan Zühtü Bayar'?n öyküleri, Gey?a Android ?irketi adl? kitapta toplanm??t?.

Filler Mezarl??? ve Sahte Uygarl?k adl? iki roman? bulunan yazar?n yaz?lar?n?n bir k?sm? Yazd?k Nâz?m Nâz?m Diye ve yaz?lar adl? eserlerinde derlendi.

Yazar?n inceleme ve derleme eserleri ise, E?itim Sorunlar?m?z, Nâz?m Hikmet Üzerine, Nâz?m Hikmet’in Oyun Yazarl???, Bilimkurgu ve Gerçeklik adlar?n? ta??yordu.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri