forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

Ergenekon soru?turmas? kapsam?nda, Savc? Öz'ün talimat?yla polis gazeteci Ahmet ??k ile Yalç?n Küçük, Sait K?l?ç ve Nedim ?ener'in de aralar?nda bulundu?u 10 ki?inin evlerinde arama yap?ld?. ?ener, ??k ve Küçük gözalt?na al?nd?.


Ankara Emniyeti Terörle Mücadele ?ube Müdürlü?ü ile Kaçakç?l?k ve Organize Suçlarla Mücadele ?ube Müdürlü?ü ekiplerince sabah saatlerinde ''Ergenekon'' soru?turmas? kapsam?nda Ankara'da 11 noktada arama ba?lat?ld?.
Aramalarda, Co?kun Musluk, Mümtaz ?dil, Do?an Yurdakul, ?klim Bayraktar Kaleli, Müesser Y?ld?z, Ayd?n B?y?kl?, Yalç?n Küçük ve Ka?if Kozino?lu'na ait ev ve i?yerlerinde aramalar yap?ld??? ö?renildi.


Yalç?n Küçük'ün ?stanbul'da, Ka?if Kozino?lu'nun yurtd???nda oldu?u belirtilirken, di?er ki?ilerin ise aramalar esnas?nda adreslerinde bulundu?u kaydedildi.


NED?M ?ENER EV?NDEK? ARAMALARIN ARDINDAN GÖZALTINA ALINDI


Gazeteci Nedim ?ener, evinde yap?lan aramalar?n ard?ndan gözalt?na al?narak ?stanbul Emniyet Müdürlü?ü'ne götürüldü. ?ener, polis arac?na bindirilirken, "Hrant için, adalet için" diye ba??rd?.


Terörle Mücadele ?ube Müdürlü?ü ekipleri taraf?ndan Nedim ?ener'in Bak?rköy'deki evinde yap?lan aramalar tamamland?. Aramalar s?ras?nda baz? CD ve belgelere el konuldu. Gazeteci Nedim ?ener, evindeki aramalar tamamland?ktan sonra gözalt?na al?nd?. Polisler e?li?inde evinden ç?kan ?ener, "Hrant için, adalet için" diye ba??rd?. ?ener daha sonra araca bindirilerek ?stanbul Emniyet Müdürlü?ü'ne götürüldü. ?ener'in evinden ç?kan kay?npederi de bas?n mensuplar?n?n sorular?n? yan?ts?z b?rakarak uzakla?t?.


Öte yandan ?ener'in gözalt?na al?nmas? kom?ular? taraf?ndan alk??larla protesto edildi.


AHMET ?IK GÖZALTINA ALINDI


Ergenekon soru?turmas? kapsam?nda Gümü?suyu'ndaki evinde arama yap?lan gazeteci Ahmet ??k, gözalt?na al?nd?.


Ahmet ??k'?n evinde sabah erken saatlerde ba?layan aramalar sona erdi. Aramalar?n sona ermesinin ard?ndan gözalt?na al?nan Ahmet ??k, ?stanbul Emniyet Müdürlü?ü'ne götürüldü. ??k, polis arac?na bindirildi?i s?rada "Dokunan yanar" diye ba??rd?.


Öte yandan, aç?klama yapan ??k'?n avukat? Bülent Utku, "Kendisi gözalt?na al?nd?. Kendisi emniyette ifade vermeyecek. Kitab? nedeniyle gözalt?na al?nd??? dü?üncesini bize iletti. Biz bu a?amadan sonra yakalama ve gözalt? karar?na itiraz etmeyi dü?ünüyoruz. Gözalt? süresi belli de?il. Haz?rl?k soru?turmas? gizli. Bu nedenle ?u ana kadar ancak bunlar? söyleyebiliriz" dedi.


ODATV ANKARA TEMS?LC?S? MÜMTAZ ?D?L GÖZALTINA ALINDI


Odatv internet sitesi Ankara temsilcisi Mümtaz ?dil, ''Ergenekon'' soru?turmas? kapsam?nda gözalt?na al?nd?.
Ankara Emniyet Müdürlü?ü ekipleri, Mümtaz ?dil'in bulundu?u, ailesine ait A?a?? Ayranc?'daki evde yapt??? aramay? tamamlad?.


Evde bulunan bilgisayardaki bilgileri de kopyalayan ekipler, araman?n ard?ndan ?dil'i gözalt?na alarak Ankara Emniyet Müdürlü?üne götürdü.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri