forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

nedimsener_yalcinkucukErgenekon soru?turmas? kapsam?nda, Savc? Zekeriya Öz'ün talimat?yla, gazeteci Ahmet ??k, Yalç?n Küçük, Sait K?l?ç ve Nedim ?ener'in de aralar?nda bulundu?u 10 ki?inin evinde arama yap?l?yor. Küçük, ??k ve ?ener hakk?nda gözalt? karar? al?nd??? belirtiliyor..


 

Güvenlik güçlerinin ''Ergenekon'' soru?turmas? kapsam?nda Ankara'da sekiz ki?iye ait 11 yerde arama yapt??? bildirildi.

Ankara Emniyeti Terörle Mücadele ?ube Müdürlü?ü ile Kaçakç?l?k ve Organize Suçlarla Mücadele ?ube Müdürlü?ü ekiplerince sabah saatlerinde ''Ergenekon'' soru?turmas? kapsam?nda Ankara'da 11 noktada arama ba?lat?ld?.

Aramalarda, Co?kun Musluk, Mümtaz ?dil, Do?an Yurdakul, ?klim Bayraktar Kaleli, Müesser Y?ld?z, Ayd?n B?y?kl?, Yalç?n Küçük ve Ka?if Kozino?lu'na ait ev ve i?yerlerinde aramalar yap?ld??? ö?renildi.

Yalç?n Küçük'ün ?stanbul'da, Ka?if Kozino?lu'nun yurtd???nda oldu?u belirtilirken, di?er ki?ilerin ise aramalar esnas?nda adreslerinde bulundu?u kaydedildi.

GÖZALTI KARARLARI... 

Haber7.com'un haberine göre, ''Ergenekon'' soru?turmas? kapsam?nda Prof. Dr. Yalç?n Küçük, gazeteciler Nedim ?ener ve Ahmet ??k'?n da aralar?nda bulundu?u 11 ki?i hakk?nda gözalt? karar? al?nd??? ö?renildi.

''Ergenekon'' soru?turmas?n? yürüten savc?lardan Zekeriya Öz'ün talebi üzerine, ?stanbul nöbetçi 10. A??r Ceza Mahkemesinin, Prof. Dr. Yalç?n Küçük, gazeteciler Nedim ?ener ve Ahmet ??k'?n da aralar?nda bulundu?u 11 ki?iye ili?kin olarak arama ve gözalt? karar? verdi?i belirtildi.

Bu arada, Ahmet ??k'?n Kabata? Setüstü Hac? ?zzet Pa?a Soka??'ndaki evindeki arama avukatlar?n?n da kat?l?m?yla sürüyor. ??k'?n çal??t??? özel bir üniversitedeki bürosunda da arama yap?ld??? bildirildi.

Öte yandan, polislerin, Nedim ?ener'in Bak?rköy Kartaltepe Mahallesi Ak?n Yolu Sokak O?uzhan Sitesi'ndeki evinde arama yapmaya ba?lamas?n?n ard?ndan baz? kom?ular?n?n pencerelerine ve balkonlar?na Türk bayra?? ast??? görüldü. 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri