forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

TRT ANADOLU YEREL MEDYANIN SES? OLACAK

Aktif .

trtlogoBas?n-Yay?n ve Enformasyon Genel Müdürlü?ü'nce yay?nlanan "Anadolu'nun Sesi" gazetesi, TRT Anadolu kanal?nda yay?n hayat?na ba?lad?.

Yerel medyaya haber kayna?? olu?turmak, bölgeler aras?nda haber ve bilgi ak???n? sa?lamak amac?yla 25 y?ld?r yay?n hayat?nda olan "Anadolu'nun Sesi" adl? gazete, TRT Anadolu kanal?nda yay?nlanmaya ba?lad?.

BYEGM ile Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nun (TRT) i?birli?inde yay?n hayat?na ba?layan program, yerel medyan?n sesi olmay? hedeliyor.

Yerel ve bölgesel gazete haberlerinin yan? s?ra, yerel medya mensuplar?ndan-akademisyenlere, yayg?n medya
mensuplar?ndan-bas?n hukukçular?na toplumun hemen her kesiminden konuklar?n, ayr?ca güncel konularla alakal? konuklarla telefon ba?lant?lar?n?n yer alaca?? program, hafta içi her gün 10.30-12.30 saatleri aras?nda TRT Anadolu ekranlar?ndan canl? yay?nlanacak.

Program?n yay?na ba?lamas?ndan itibaren yerel medya mensuplar? ve gazete sahipleri TRT Genel Müdürü ?brahim ?ahin'e, BYEGM Genel Müdürü Murat Karakaya'ya ve TRT Anadolu yay?n? ekibine te?ekkür ettiler.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri