forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

?leti?imde sektörel bir bellek olu?turmak için, reklamveren, medya, ajans, yap?m gibi her alanda iz b?rakan ileti?imcileri ödüllendirmek amac?yla düzenlenen ?Z-?leti?imin Zirvesindekiler Ödülleri düzenlenen özel gecede sahiplerini buldu.

Ödül törenine sektörün ajans, reklamveren ve medya kanad?n?n önde gelen isimleri, 200'ü a?k?n konuk kat?ld?. Törende 13 sektör liderine özel ödül verildi. Ayr?ca, 15 kurulu?, 2010 y?l? performanslar? nedeniyle ödüllendirildi.

Reklamc?lar Derne?i taraf?ndan verilen ödüllere ili?kin, aday gösterme ve oylama prosedürü, Reklamc?lar Derne?i ve Reklamc?l?k Vakf? Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenen adaylar aras?nda yapt??? final de?erlendirme ile sahiplerini buldu. Ödül kazananlar?n belirlendi?i final jüri süreci, Ernst &Young taraf?ndan ba??ms?z olarak ISRS 4400 standard? çerçevesinde haz?rlanan prosedürlere tabi tutuldu.

Gecede ödüller Reklamc?lar Derne?i Yönetim Kurulu ad?na Ba?kan M. Yi?it ?ardan, Asba?kan Aytül Özkan ve Reklamc?l?k Vakf? Yönetim Kurulu Ba?kan? Ahmet Ak?n taraf?ndan takdim edildi.

?Z Özel Ödülleri

Medya

Mehmet Emin Karamehmet

Turgay Ciner

H?ncal Uluç

Reklamveren

Bülent Eczac?ba??

Ersin Özince

Firuz Kanatl?

Ajans

Bülent Erkmen

Erol Moran

Hulki Aktunç

Meslek

Prof.Dr.Alaeddin Asna

Atilla Özdemiro?lu

Faruk Bayhan

Halit K?vanç

?LET???M?N Z?RVES?NDEK?LER ÖDÜLLER? 2010

2010'a ?Z b?rakanlar...

Medya:

Y?l?n Ulusal TV Kanal?: Kanal D

Y?l?n Yerel TV Kanal?: Ege TV

Y?l?n Tematik TV Kanal?: NTV Spor

Y?l?n Ulusal Gazetesi: Habertürk

Y?l?n Yerel Gazetesi: Eski?ehir ?stikbal

Y?l?n Ulusal Dergisi : Vogue

Y?l?n Ulusal Radyosu : Power FM

Y?l?n ?nternet Mecras? : ?zlesene.com

Y?l?n Ev D??? Medya ?irketi : Outdoor TV

Reklamveren:

Y?l?n Reklamvereni : Türk Hava Yollar?

Ajans:

Y?l?n Reklam Ajans? : TBWA\?stanbul

Y?l?n Medya Ajans? : OMD

Y?l?n Dijital Ajans? : C-Section

Y?l?n Do?rudan Pazarlama Ajans?: Mapp

Y?l?n Event Marketing Ajans?: DirectCom

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri