forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

ahu_ozyurtxCHP Wikileaks internet sitesinde Türkiye'yle ilgili iddialar? takip etmek için bir komisyon kuraca??n? aç?klam??t?. Komisyonun hangi isimlerden olu?aca?? henüz netle?medi ancak CHP Wikileaks komisyonunun ba??na Washington'da y?llarca kalan Ahu Özyurt'un geçece?i belirtiliyor...

 


Milliyet'te Asl? Ayd?nta?ba? ?unlar? yazm??... 

CHP’de Wikileaks skandal?n? ara?t?rmak için kurulan komisyonun ba??na iddial? bir isim geliyor.

Deneyimli gazeteci Ahu Özyurt, y?llarca diplomasi muhabirli?i ve anchor’luk yapt?ktan sonra Türk-Amerikan ili?kilerinin en çalkant?l? dönemlerinde Washington’da gazeteciydi.
Ekranlardan bir süredir uzakta olan Özyurt, bu haftadan itibaren CHP’nin “Wikileaks iddialar?n? ara?t?rma” komisyonunun ba??na geçerek siyasete h?zl? bir giri? yapm?? oluyor. Genç gazetecinin rakibi ise, AK Parti’nin kurdu?u “Wikileaks’den hesap sorma” komisyonunun ba?kan? eski bakan Abdülkadir Aksu... ” '(Milliyet)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri