forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

MEDYAKR?T?K'TE AHMET ALTAN TARTI?MASI...

Aktif .

ahmettezcan_doganHabertürk TV’de yay?nlanan ve Ahmet Tezcan’la Do?an Satm??’?n sundu?u Medyakritik program?nda Ahmet Altan tart??mas? ya?and?. Ahmet Tezcan, Programa konuk olarak kat?lan Vatan Gazetesi yazar? Sanem Altan’?, “Ahmet Altan’?n yapt??? en güzel ?ey” diye tan?tt?.
Sanem Altan da, “Evet, bundan gurur duyar?m” diyerek tart??maya kat?ld?.

Programda Mahsun K?rm?z?gül tart??mas? da ya?and?. K?rm?z?gül’ün, “New York’ta 5 minare” filmi için, Sanem Altan’?n “E?er K?rm?z?gül Beyaz Türk olsa, üstad mertebesine ç?kar?lm??t?” sözleri üzerine, ?u diyalog ya?and?.

Sanem Altan: Evet mesela bu filmi K?rm?z?gül yerine Kür?at Ba?ar yapm?? olsa, yere gö?e s??d?r?lmazd?” dedi.

Ahmet Tezcan da, Ahmet Hakan’?n film için “Aptalca cahil cesareti” sözünü ele?tirerek; ?öyle dedi:

“E?er Mahsun Beyaz Türk olsa, Ahmet Hakan bunu yazabilecek bir aptal cesaretine sahip olabilir miydi?”

Medyakritik’te “Hala sevi?ebiliyoruz” polemi?i

Programda Hürriyet’te yay?nlanan Nurgül Ye?ilçay tart??mas? da ya?and?. Do?an Satm??, “Ye?ilçay’la yap?lan röportajda Cem ile hala sevi?ebiliyoruz; cümlesindeki ‘hala’ sözcü?ünü kendisi söylememi?, sonradan eklemi?ler. Bugün Rah?an Gül?an da kö?esine konuyu ta??m?? ve ele?tirmi?” dedi.

Ahmet Tezcan ise ?öyle dedi:

“Evet ba?l?ktan, sanki Nurgül Ye?ilçay 90 ya??na gelmi? de, hala sevi?ebiliyormu?” gibi bir anlam ç?km??. Hürriyet’e sormal?, o editör hala sevi?ebiliyor mu?”

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri