forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

gurkanhacir_barisyarkadasSKY Türk'te alt? y?ld?r yay?nlanan, Gürkan Hac?r'?n sundu?u "?imdi Zaman" adl? program Önder Sav ele?tirildi diye bir grup CHP milletvekilinin bask?s? sonucu yay?ndan kald?r?ld?.

Olay ?öyle geli?ti:


Gerçek Gündem internet sitesi Genel Yay?n Yönetmeni Bar?? Yarkada?'?n 18 Ekim gecesi konuk oldu?u ?imdiki Zaman adl? programda, CHP Genel Sekreteri Önder Sav ve uygulamalar? masaya yat?r?ld?.

Önder Sav'?n Yarg?tay Cumhuriyet Ba?savc?l???'ndan gelen uyar? yaz?s?n? parti yönetiminde saklad???n? anlatan Yarkada?, "Bu durum CHP'yi kapatmaya bile götürebilecek bir sürecin i?areti" dedi.

Yakla??k iki buçuk saat süren yay?n boyunca CHP yöneticilerini ele?tiren Yarkada?, "Söylediklerimizin yalan oldu?unu iddia edenler, yay?na kat?labilirler" dedi. Ayn? ça?r?y? program?n yap?mc?s? ve sunucusu Gürkan Hac?r da tekrarlad?.

Program sürerken SKY Türk'ün Genel Müdürü Bar?? Tünay'? aramaya ba?layan bir grup CHP milletvekili, "Kanal?n?zda Önder Bey'e küfrediliyor. Buna niye izin veriyorsunuz?" dedi. Bu telefon trafi?i hafta boyunca da sürdü. Geli?melerden habersiz olan Hac?r, 24 Ekim gecesi ise MHP MYK Üyesi Celal Adan'? konuk etti. 25 Ekim sabah? ise, kanal yönetimi Hac?r'? arayarak "Program?n?z? yay?ndan kald?rd?k" dedi.

Öte yandan, Bar?? Tünay'?n yak?n çevresinden edinilen bilgiye göre, SKY Türk'ü hafta boyunca arayan CHP'li milletvekilleri, "gere?inin yap?lmas?"n? istedi. Tünay'?n yak?n çevresine, "Sürekli telefon geliyor. Önder Bey'e küfredildi?i söyleniyor. Bu yüzden program? kald?raca??m" dedi?i ö?renildi. Program?n tekrar?n? isteyen yakla??k 3 bin CHP üyesinin çabas? ise sonuçsuz kald?. Bu arada, program?n yay?ndan kald?r?lmas?ndan Çukurova Grubu yönetiminin haberinin olmad??? ortaya ç?kt?.

PROGRAMIN YAYININA SON VER?LMES?YLE ?LG?L? DETAYLARI, PROGRAMIN KONU?MACISI  BARI? YARKADA? YAZMI?...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri