forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

TRT ANADOLU YAYIN HAYATINA BA?LADI

Aktif .

ET?KETLER:TRT ANADOLUlTRT5

Bir süredir deneme yay?nlar?n? sürdüren TRT Anadolu dün ak?am düzenlenen törenle aç?ld?. Yerel ve Bölgesel Televizyonlar Birli?i ile i?birli?i yapan TRT, TRT Anadolu’yla illerin ve bölgelerin kendi yerellerinde ya?att??? de?erleri, gelenek ve kültürleri Türkiye ile bulu?turacak.


TRT Anadolu’nun aç?l???nda konu?an B?abakan Erdo?an, "TRT-5 Anadolu Türkiye’nin tüm renklerini, seslerini alarak içinde bir çiçek demeti gibi seyircilerle bulu?uyor. Mevlana gibi... Bir pergel gibi... " dedi.

Ba?bakan Yard?mc?s? Bülent Ar?nç da, TRT Anadolu ile "Anadolu’nun sesi çok daha güçlü ç?kacak" ifadesini kulland?. 

Ar?nç, "Anadolumuzun, topraklar?m?z?n, kültürümüzün sesini bu kanaldan çok daha güçlü ?ekilde duyuraca??z" diye konu?tu.

TRT Genel Müdürü ?brahim ?ahin ise yeni kanal?n Türkiye mozai?i olaca??n? söyledi. ?ahin, "Elbette mozaik ?öyle mozaik olabilir; her ilimizin ayr? kültürü var, bu anlamda mozaik" dedi.

Aç?l??? yapan Ba?bakan Erdo?an, TRT Anadolu’nun slogan?n? tüm davetlilerle birlikte söyledi:"Bir ekran yüz ekran, yüz ekran bir ekran. Hay?rl? olsun."

Aç?l???n ard?ndan Ba?bakan Erdo?an’a plaket verildi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri