forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

TRT'DE ??E ALIMLARDA HANG? KR?TER UYGULANIYOR?

Aktif .

trtlogoTRT Genel Müdürü ?brahim ?ahin, AK Parti iktidar?nda 8 y?lda kuruma memur ve sözle?meli statüde olmak üzere; mahkeme karar?, KPSS sonucuna göre yap?lan giri? s?navlar? çerçevesinde aç?ktan veya naklen, ?ehit yak?n? atamalar? dahil toplam bin 210 ki?inin al?nd???n? aç?klad?.

“CHP GENEL BA?KANI HAKKINDA KARALAMA KAMPANYASI YOK”

CHP ?zmir Milletvekili Selçuk Ayhan’?n soru önergesini yan?tlayan TRT Genel Müdürü ?brahim ?ahin, TRT yay?nlar?nda CHP Genel Ba?kan? Kemal K?l?çdaro?lu hakk?nda karalama kampanyas? yürütülmedi?ini bildirdi. TRT Genel Müdürü, ?öyle dedi: “Kurumumuzca yay?nlanan Tele-Vizyon Dergisi’nde, Say?n Kemal K?l?çdaro?lu hakk?nda as?ls?z veya çirkin yay?n yap?ld??? iddias? gerçe?i yans?tmamakta olup, söz konusu derginin yay?nlar?, do?ru, tarafs?z ve ilkeli yay?nc?l???n esaslar?na göre yap?lmaktad?r. TRT kurumu, CHP ve CHP Genel Ba?kan? da dahil, hiç kimse hakk?nda karalama kampanyas? yürütmemekte, yay?nlar?n? do?ru, tarafs?z ve yay?n ilkelerine uygun bir ?ekilde gerçekle?tirilmektedir.”

8 YILDA B?N 210 K??? ALINDI

TRT Genel Müdürü, 58, 59 ve 60. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri döneminde kuruma memur ve sözle?meli statüde olmak üzere; mahkeme karar?, KPSS sonucuna göre yap?lan giri? s?navlar? çerçevesinde aç?ktan veya naklen, ?ehit yak?n? atamalar? dahil toplam bin 210 ki?inin al?nd???n? söyledi.

“E?-DOST-AKRABA KR?TERLER?NE BAKILMIYOR”

TRT Genel Müdürü, kuruma yap?lan tüm personel atamalar?n kurumsal ve genel mevzuat hükümleri çerçevesinde, e?-dos-akraba kriterlerine bak?lmadan, sadece kariyer ve liyakat ilkeleri gözetilerek yap?ld???n? ifade etti.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri