forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:U?ur Dündar
ugur_dundarYeni yay?n dönemine ba?layan Star Haber anchorman'i U?ur Dündar, ilk gününe ad?n?n geçti?i ‘evet’li bir bro?ürle ba?lad?. Dündar isminin Evetçiler aras?nda geçmesine sert tepki gösterdi...

Yeni yay?n döneminin ba?lamas?yla birlikte Star Haber’de ekranlara dönen U?ur Dündar, ?zmir’de, da??t?lan bir bro?ürde  "Evet diyen ünlüler" aras?nda isminin geçmesi üzerine canl? yay?nda ?unlar? söyledi:

“Ben gazeteci olarak asla oyumu aç?klamad?m, aç?klamay? akl?m?n ucundan bile geçirmedim. Bu korsan bro?ürün tipik bir kara propaganda oldu?unu dü?ünüyorum. Bu arada sevgili karde?im Y?lmaz Özdil’in ad?n? bro?ürde arad?m ama bulamad?m. ?roni bir yana, burada yap?lan ?ey de sayg?s?zl?k, ahlaks?zl?k. Star Haber’in tarafs?zl??? sars?lmadan devam edecek. Suçlular?n yakalanaca??na inan?yorum.”

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri