forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

bahattin_cagdas_tuncayguneyLondra ya?ayan Gazeteci Bahattin Ça?da?'a internet üzerinden görüntülü konferans yoluyla konu?an Güney, referandum süreciyle ilgili ilginç de?erlendirmelerde bulundu. Verdi?i bilgilerle Ergenekon davas?na yön veren isimler aras?nda olan Güney, referandumun önemli oldu?unu söyledi...

Yeni Anayasa Paketi'nin halkoylamas?na sunulmas? gündeme geldikten sonra artan terör olaylar?n? de?erlendiren Ergenekon'un kara kutusu Tuncay Güney, "Terör, devletlerin gayri me?ru çocu?udur. Öyle mahalleden üçbe? ki?i bir araya gelip de devletin izni olmadan terör örgütü veya mafya kuramaz." dedi.

Güney, "E?er PKK olmasayd?, mevcut statüko ba?ka bir kukla örgüt üretirdi. Yani PKK'n?n bitirilmesi sorun de?il. Bu karanl?k yap?lanman?n, statükonun bitirilmesi, batakl???n kökten kurutulmas? gerekir.

Bunun çözümü de demokrasi. Demokrasi ile bu tür kirli yap?lanmalar günyüzüne ç?kar. ??te bu yüzden halkoylamas? gündeme gelince, bilinen merkezlerden dü?meye bas?ld? ve terör t?rmand?r?ld?. Onun için y?lmadan, taviz vermeden sand?ktan 'Evet' ç?kmas?na çal???lmal?" dedi.

Türk halk?nda olu?turulan 'Bölünece?iz' korkusunun psikolojik bir harp oldu?unu da belirten Güney, ?unlar? söyledi: "Daha düne kadar irtica ile korkutuluyordu bu halk. Ne oldu? ??te ?mam Hatipliler yönetiyor bu ülkeyi. Onun için bu tuza?a dü?memek laz?m."

Röportaj? Dailymotion'da ?u linklerden izleyebilirsiniz...

http://www.dailymotion.com/video/xeknff_tuncay-guney-bahattin-cayday-soyley_news

http://www.dailymotion.com/video/xeknrj_tuncay-guney-bahattin-cayday-soyley_news

http://www.dailymotion.com/video/xeko52_tuncay-guney-bahattin-cayday-soyley_news

http://www.dailymotion.com/video/xekt1m_tuncay-guney-bahattin-cayday-soyley_news

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri