forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

BASININ 30 YILLIK AR??V? D?J?TAL ORTAMA AKTARILIYOR

Aktif .

interpresss
Yaz?l? bas?n ar?ivinin dijital ortama aktar?lmas?n? ABD'de Amerikan bas?n? iin gerekle?tiren Google'a e? bir projeyi Trkiye'de ilk kez Interpress yapmaya ba?lad?.

Trkiye'nin ilk medya takip ?irketi, sahip oldu?u 30 y?ll?k yaz?l? bas?n ar?ivini dijital ortama aktar?yor. Proje iin 3 milyon dolarl?k yat?r?m yapan ?irket, bu sayede merkezi bir bilgi kayna?? olu?turmu? olacak.

Bu sayede bas?n ar?iv verilerine tek bir t?kla ula?may? mmkn k?lacak ?irket, 'Dijital Ar?iv Projesi' ile Uluslararas? AB Kalite Zirvesi erevesinde verilen 'AB 2009 Kalite dl'ne de lay?k grld. Interpress Genel Mdr mer zkan, pek ok gazetenin kendi ar?ivleri olmas?na ra?men btn gazetelere bir noktadan ula?man?n mmkn olmad???n? syledi. "lkemizdeki resmi ve zel kurumlar?n elinde de uzun y?llar? kapsayan ve tek bir noktadan ula??labilecek dijital ar?ivin bulunmad???n? biliyorduk." diyen zkan, Trkiye'de bu alanda bir ilki gerekle?tirmek iin al??malara ba?lad?klar?n? aktard?.

Sistemde 20 milyon haber saklan?yor

30 ki?ilik zel e?itimli bir kadro taraf?ndan srdrlen projede, yakla??k 20 milyon adet haberin yer ald??? 50 Terabayte kapasitesindeki veri IBM Server ve Storage Sistemlerinde saklan?yor. Dijital ar?iv projesi iin toplamda 3 milyon dolarl?k yat?r?m yap?ld?. Projenin 1990 y?l?ndan gnmze kadar olan blmnn 2009 y?l? sonuna kadar, geriye kalan?n?n ise 2010 y?l? ierisinde tamamlanmas? hedefleniyor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri