forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

TARAF'LA BA?BU? ARASINDA 'MALUM' TARTI?MASI

Aktif .

taraf_basbug_malumGenelkurmay Ba?kan? ?lker Ba?bu?'un Arena Program?nda yapt??? aç?klamalar tart???l?yor. Ba?bu?, konu?mas?n?n bir yerinde Taraf Gazetesi'nin ismini anmam?? ve Malum gazetete tabirini kullanm??t?. Taraf ise bugün "Malum General" sürman?etiyle ç?kt? ve ?lker Ba?bu?'a cevaplamas? için 5 soru yöneltti.


Taraf, haberin spotunda, "Taraf'tan 'malum gazete' diye bahseden malum Genelkurmay Ba?kan? milyonlarca izleyicinin önünde yine hukuku ihlal etti." ifadelerini kulland?.

Taraf'?n Ba?bu?'la ilgili yöneltti?i sorular ?öyle:

- "?rticayla Mücadele Plan?'n? polis s?zd?rd?" dedi. Kan?t? var m? yoksa dikkati ba?ka yere çekmek için mi uyduruyor?

- BDP'li vekillere "ya milletvekilli?inden ayr?l ya da?a git" diye talimat verdi. Hangi yetkiyle konu?uyor?

- Cizre'de 20 cinayetin emrini vermekle yarg?lanan Albay Temizöz'e üzüldü?ünü söyledi, hukuka müdahale etti?ini bilmiyor mu?

- Be?enmedi?i bir haber için "Bunlar Türk kan? ta??m?yorlar" dedi. Bunun ?rkç?l?k oldu?unun fark?nda m??

- Profesyonel orduya kar?? ç?kt?. Buna karar verme yetkisi olmad???n? ne zaman ö?renecek?

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri