forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

twitterr?srail ablukas? alt?ndaki Gazze’ye insani yard?m götüren Özgürlük Filosu (Freedom Flotilla) gemilerinin ?srailli komandolar?n sald?r?s?na u?ramas?  anl?k mesaj payla??m? yap?lan sosyal a?larda da en çok konu?ulan konuydu.

Dünya genelinde toplumsal olaylarda en çok ba?vurulan mikroblog sitesi Twitter’?n gün sonundaki ‘popüler twit sözcükleri’ listesinde #FreedomFlotilla, #?srail ve #Gaza ‘hashtag’leri (anahtar sözcük) ve ‘flotilla’ sözcü?ü ilk 10’da yer ald?.

ABD’de resmi tatil olmas? ve büyük ihtimalle site algoritmas? yüzünden otomatik olarak spam olarak görülmesi sonucu dün ö?le saatlere kadar ‘flotilla’ sözcü?ü listede yer almam??t?. Bu yüzden Twitter’da bu sözcü?e sansür uyguland??? ?üpheleri twit’lerle payla??ld?. Ancak daha sonra bu durum düzeltildi.

Twitter’da 31 May?s gecesi 23:00 itibar?yla yukar?daki sözcüklerin geçti?i yakla??k 48 bin twit yap?ld?, sadece ‘flotilla’ sözcü?ünün geçti?i twitler tüm dünyada ve her konuda yap?lan twit’lerin yakla??k yüzde 1’ini olu?turdu. 12 saatlik süre içinde siteye yaz?lan tüm twit’lerin yüzde 0.58’ini ‘Gaza’ (Gazze) konu etiketi, yüzde 0.48’ini de FreedomFlotilla etiketi olu?turdu.

Öte yandan Google Trends e?ilim s?ralamas? listesinden edinilen bilgiye göre ABD’de en çok aranan konu ba?l??? ‘Turkey-Israel’ oldu. (NTVMSNBC)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri