forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .


suheyl_batumCHP kongresinde Parti Meclisi'ne seçilen Prof. Dr. Süheyl Batum da Vatan gazetesindeki yaz?lar?na son verdi. Milliyet'te yazan Hur?it Güne? de Milliyet'teki yaz?lar?n? noktalad???n? duyurmu?tu...

Hafta sonu CHP Parti Meclisi'ne seçilen Prof. Dr. Süheyl Batum, 7 y?l? a?k?n süredir okuyucuyla bulu?tu?u Vatan gazetesindeki yaz?lar?na son verdi.

S?YASETÇ? GAZETEC?LER BIRAKACAK MI?

Pazar günü yap?lan CHP Kurultay?nda baz? gazeteci ve yazarlar Parti Meclisi'ne seçilmi?lerdi. ?imdi kulislerde bu isimlerin siyaset ile gazetecilik aras?nda tercihte bulunmas? gerekti?i konu?uluyor.

??te o gazeteciler:

MEHMET FARAÇ: Cumhuriyet gazetesi Yurt Haberler Servisi ?efi ve Cumhuriyet yazar?. Dün CNN'de kat?ld??? canl? yay?nda "okurlar?m isteyene kadar yazmay? sürdürece?im" dedi.

ENVER AYSEVER: SKY Türk'te Ayk?r? Sorular program?n? yapan Aysever, gazeteciler.com'a yapt??? aç?klamada "gazeteci tarafs?z olmak zorunda de?il, ba??ms?z ve adil olmak yeterlidir" dedi ve gazetecili?i b?rakmayaca??n? aç?klad?.

HUR??T GÜNE?: Milliyet gazetesine yazan Ekonomi Profesörü Güne? dün son yaz?s?n? yay?nlad? ve okurlar?na veda etti.

Güne?'in ard?ndan bugün de Süheyl Batum Vatan gazetesindeki kö?esinden okurlar?na son defa seslendi ve art?k yazmayaca??n? aç?klad?. (Habertürk.com)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri