forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:446. Error 9: Invalid character

Aktif .

tufanturencHürriyet Gazetesi yazarlar? Oktay Ek?i, Tufan Türenç ve Yalç?n Do?an'?n CHP kurultay?nda K?l?çdaro?lu'nu alk??lamalar? iddia edilmi?ti...

Zaman Gazetesi'nin haberine göre, Ek?i, iddialar? reddetti. Do?an, aya?a kalkt???n? ama alk??lamad???n? savundu. Türenç ise iddialar? kabul etti. K?l?çdaro?lu'nu gayri ihtiyari alk??lam?? olabilece?ini ifade eden Türenç, bunu 'sayg? gere?i yap?lm?? bir hareket' ?eklinde tan?mlad?. Ayr?ca aya?a kalkman?n da alk??laman?n da bir ?ey ifade etmeyece?ini öne sürdü.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri